Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

VTT, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi

Grafiikkaa.
Ei riitä! Ilman lisävähennyksiä esimerkiksi teollisuuden päästöt lähes kaksinkertaistuvat vuoteen 2050 mennessä.VTT, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi

Ei riitä! Ilman lisävähennyksiä esimerkiksi teollisuuden päästöt lähes kaksinkertaistuvat vuoteen 2050 mennessä.

IPCC:n raportti toivoo paljon hiilidioksidin talteenotolta - "Ei onnistu nykyjärjestelmällä"

14.4.2014 15.00

Sammeli Heikkinen

Ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskeva tuore raportti toivoo paljon hiilidioksidin talteenottoteknologialta. Kansallisen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ei kuitenkaan usko talteenoton yleistymiseen, jollei päästöoikeuksien hintaa saada nostettua.

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n viidennen arviointiraportin kolmas – ilmastonmuutoksen hillintäkeinoja koskeva – osa julkaistiin sunnuntaina Berliinissä. Monissa päästövähennysskenaarioissa nojataan siihen, että hiilidioksidin talteenotto (CCS) otetaan käyttöön laajasti ja vuosisadan lopulla maailman päästötase olisi negatiivinen, eli kasvihuonekaasuja sidottaisiin ilmakehästä enemmän kuin sinne päästetään.

Näin ilmastonmuutos olisi mahdollista pitää suhteellisen hyvin kurissa, vaikkei radikaaleihin päästörajoituksiin ryhdyttäisi lähivuosina.

"CCS on laskelmissa hyvin oleellisena tekijänä, ei kuitenkaan täysin kriittisenä. On myös laskettu skenaarioita, joilla päästään alle kahden asteen lämpötilan nousuun ilman CSS:ää. Mutta jos CSS ei ole käytössä, päästövähennystoimet aloitettava paljon aiemmin. Negatiivisten päästöjen mahdollisuus antaa enemmän liikkumavaraa lähivuosikymmeninä", tutkija Tommi Ekholm Teknologian tutkimuskeskuksesta VTT:stä selitti raportin Suomen julkaisutilaisuudessa maanantaina.

Mutta hiilen talteenoton ja varastoinnin toimivuudesta, puhumattakaan kilpailukykyisesti toteutettuna ei ole takeita. Nykyisessä tilanteessa talteenotto ei ole myöskään houkutteleva vaihtoehto, arvioi Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta Vihreälle Langalle.

"Meidän nykyisessä järjestelmässä se ei toimi. Päästetyn hiilitonnin hinta on aivan liian alhainen ja tavoite vuodelle 2030 aivan liian löysä. Ne eivät ohjaa hakemaan uusia ratkaisuja."

Ollikaisen mukaan hiilidioksidin talteenottoa suunniteltiin ja kehiteltiin tosissaan viime vuosikymmenen lopulla. Tuolloin päästöoikeuksien hinta nousi välillä yli 30 euroon hiildioksiditonnilta. Nyt ollaan noin viiden euron tasolla ja yritysten kiinnostus talteenottoteknologiaan on lopahtanut.

Fortum ja TVO suunnittelivat Suomen suurimpaan hiilivoimalaan Meri-Poriin talteenottojärjestelmää, mutta hankkeesta luovuttiin. Vuonna 2011 laaditussa VTT:n raportissa arvioidaankin, ettei Suomeen rakenneta talteenottolaitteistoja ainakaan tällä vuosikymmenellä.

"Jos päästön hinta on kolmen tai viiden euron luokkaa, kuka viitsii pohtia talteenottoa", Ollikainen sanoo.

VTT:n vuoden 2011 papereissa arvioidaan, että Suomen hiilidioksidipäästöistä noin 10-30 prosenttia voitaisiin leikata talteenoton avulla. Toisaalta tähän pääseminen edellyttäisi, että päästöoikeuden hinta vuonna 2050 olisi noin 70–90 euroa hiilidioksiditonnilta, siis 20–30-kertainen nykyiseen verrattuna.

Ollikaisen mukaan paras mahdollisuus kääntää päästöoikeuksien hinta nousuun, on vuoden 2030 päästötavoitteiden käsittelyn yhteydessä EU:ssa. Komission ehdotus on 40 prosentin lasku vuoden 1990 tasosta. Tasoa suurempi ongelma on Ollikaisen mukaan se, että suuri osa leikkaustarpeesta on jyvitetty päästökaupan ulkopuoliselle sektorille.

"Laskelmieni mukaan päästökauppasektori jää näin ylijäämäiseksi, vaikka sen pitäisi ehdottomasti olla selvästi alijäämäinen vuonna 2030. Nyt päästökauppasektorin yritysten ei tarvitsisi parantaa toimintaansa yhtään."

Ollikaisen laskelmien mukaan ongelma helpottuisi jo sillä, että 40 prosentin päästövähennystavoitteesta valtaosa sälytettäisiin päästökauppasektorille. Näin enimmäkseen tuleviin päästöoikeuksiin painottuva päästöoikeuksien kauppa reagoisi jo nyt ja oikeuksien hinnat nousisivat.

ilmastonmuutos  ilmastopolitiikka 
Viite