Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Järjestöjen mitta täyttyi: Kokeilu epäonnistui – Talvivaara suljettava

24.4.2013 14.02

Sammeli Heikkinen

Ympäristöjärjestöjen laaja rintama vaatii ensi kertaa Talvivaaran kaivoksen sulkemista kokonaan. Keskiviikkona julkaistun kannanoton takana ovat Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-liitto, Greenpeace, Birdlife, Maan Ystävät, Dodo, Natur och Miljö ja Virtavesien hoitoyhdistys.

Suurelta osalta kannanoton taakse asettuneista järjestöistä kyseessä on huomattava asennemuutos. Esimerkiksi luonnonsuojeluliitto on tähän saakka vaatinut kaivostoiminnan keskeyttämistä siihen saakka, että ympäristöasiat tulevat kuntoon.

Sulkemisvaatimusta järjestöt perustelevat sillä, ettei Talvivaara ole toiminut missään vaiheessa suunnitellulla ja hyväksyttävällä tavalla. Kannanotossa Talvivaaran kaivosta kutsutaankin pilotiksi, joka alkoi viisi vuotta sitten ennen kunnollista kenttätestausta. Ympäristöjärjestöjen mukaan bioliuotuksen toimivuus Suomessa on edelleen epäselvä.

"Ydinprosessi ei toimi, ja kaivos ei ole elinkelpoinen. Järjestöjen mielestä Talvivaaran toiminnan jatkaminen ei ole enää yhteiskunnan kokonaisedun mukaista."

Järjestöt käyttävät esimerkkinä kaivoksen ratkaisemattomista ongelmista Talvivaaran tänään julkaisemaa osavuosikatsausta, jossa yhtiö kertoo edelleen tekevänsä kokeita ymmärtääkseen bioliuotusprosessia paremmin.

"Talvivaara on ollut riskialtis pilottihanke, joista osa aina epäonnistuu. Kannattamattomien kaivosten sulkeminen on kaivosalalla arkipäivää", kannanotossa sanotaan.

Allekirjoittajajärjestöt kertovat, etteivät ne vaadi yleistä kaivostoiminnan lopettamista. Niiden mukaan Suomesta ei kuitenkaan voi tulla kaivannaisteollisuuden mallimaata niin kauan kun Talvivaara saa jatkaa toimintaansa nykyisellään.

Talvivaara ilmoitti keskiviikkona osavuosikatsauksessaan tehneensä merkittävän tappion alkuvuonna.

kaivosteollisuus  Talvivaara  ympäristöjärjestöt 
Viite