Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Emilia Pippola

Ulla Mielonen.
Työttömältä työttömälle. Työtön graafikko Ulla Mielonen on kouluttanut työllistämistuella työttömiä kahden vuoden ajan Helsingin työttömissä.Emilia Pippola

Työttömältä työttömälle. Työtön graafikko Ulla Mielonen on kouluttanut työllistämistuella työttömiä kahden vuoden ajan Helsingin työttömissä.

Järjestöjen työllistämisrahat jäämässä lähes ennalleen

13.1.2010 10.50

Jukka Vahti

Työllistämistukia koskevan uuden lain vaikutukset työllistettävien määrään määrään jäävät järjestöjen arvioiden mukaan vähäisiksi.

Esimerkiksi paljon työttömiä työllistävät kierrätyskeskukset ja työttömien ruokalat voivat näillä näkymin jatkaa toimintaansa kuten ennenkin. Työministeri Anni Sinnemäki (vihr) esitteli lakiesityksen valtioneuvostossa joulukuussa, ja sen on määrä tulla voimaan toukokuussa.

"Kovan taistelun jälkeen laista tuli ihan siedettävä. Käyttöön otetaan sellaiset tulkinnat, että työttömien kierrätyskeskustoiminnan ja työttömien ruokaloiden ei katsota kilpailevan muiden yritysten kanssa", sanoo toiminnanjohtaja Lea Karjalainen työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestöstä.

Lakiuudistus jouduttiin tekemään EU:n valtiontukisääntöjen vuoksi. Sen mukaan valtion tukemat järjestöt eivät saa vääristää kilpailua.

Harkinta siitä, mikä lopulta lasketaan elinkeinotoiminnaksi, jää paikallisille työvoimatoimistoille. Vaikka uuden lain sisältö saa pääosin kehuja, lain valmistelussa olisi Karjalaisen mielestä ollut paljon parannettavaa.

"Sekä ministeriö, ministeri että kolmas sektori olisi päässyt vähemmällä, jos meitä olisi kuultu enemmän valmistelun aikana", Karjalainen sanoo.

Syksyllä esitettyjen pahimpien pelkojen mukaan jopa 10 000 tukityöpaikkaa olisi ollut vaarassa, jos järjestöjen työllistämistukia olisi ryhdytty myöntämään niin sanottujen de minimis- tai ryhmäpoikkeuskäytäntöjen mukaisesti. Tällöin järjestöjen olisi pitänyt tienata vähintään puolet maksamistaan palkoista omalla toiminnallaan.

työllisyys 


Lisää aiheesta:Viite