Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Järjestöt: Puuta hiilen sijaan kattilaan

3.5.2013 11.46

Päivi Hujakka

Hallituksen tavoitteet kivihiilen käytön vähentämiseksi eivät ole konkretisoituneet riittävästi toiminnaksi puuenergian puolesta, väittävät Suomen luonnonsuojeluliitto ja muun muassa metsäalan koneyrittäjiä edustava Koneyrittäjien liitto.

”Lyhytnäköiset investoinnit tulevat kalliiksi. Fossiilisten energianlähteiden käytöstä lankeava kasvava lasku maksetaan kallistuvina päästöoikeuksina ja ilmastokriisin tuomina ongelmina”, sanoo puheenjohtaja Risto Sulkava Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Esimerkiksi Jyväskylän ja Kuopion kaupunkien energialaitoksilla olisi saatavilla puuta poltettavaksi, eikä edes hinta ole ongelma. Koneyrittäjät ovat tarjonneet laitoksille isojakin määriä haketta, mutta sitä ei osteta vaikka hinta olisi kivihiiltä alhaisempi ja saatavuus hyvä.

Järjestöjen mukaan puupolttoaine on uusiutuvaa, kotimaista, työllistävää ja parantaisi kansantalouden vajetta.

"Metsäkonealan yrityksillä on noin pari tuhatta hakkuu- ja kuljetuskoneiden muodostamaa koneketjua, joista suurella osalla on erittäin hyvät valmiudet tuottaa puuta myös polttolaitoksille. Sisämaan pääosin lämpöä tuottavilla energialaitoksilla tarvittavat puun määrät tai logistiikkakaan eivät ole järkevästi toimimalla merkittävä ongelma", kertoo puheenjohtaja Asko Piirainen Koneyrittäjien liitosta.

Sekä Jyväskylässä että Kuopiossa on aikanaan investoitu vääränlaatuisiin polttokattiloihin ja siksi puun polttamisen merkittävä lisääminen maksaisi, ja energiayhtiöt tekevät investoinnit mieluummin kivihiilen polttamiseen. Järjestöjen mukaan kivihiili-investointien sijaan rahat pitäisi käyttää kotimaisten puupolttoaineketjujen kehittämiseen, muun muassa tiestöön, terminaaleihin, varastointiin ja osaamiseen panostaen.

Suomessa on asetettu kansalliseksi tavoitteeksi vähentää riippuvuuttamme kivihiilestä, maakaasusta ja öljystä. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Koneyrittäjien liitto pitävät irtaantumista kivihiilestä ja öljystä tärkeänä ja suosittelevat niiden sijalle puuta.

bioenergia  metsät 
Viite