Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kärrätäänkö brittien jätteet kohta Suomeen?

13.2.2012 9.07

Laura Häkli

Kouvolalaiset kiistelevät siitä, millaista ja ennen kaikkea minkämaalaista jätettä Anjalankosken Stora Enson rinnakkaispolttolaitoksessa saa polttaa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi marraskuun lopussa laitokselle luvan tuoda kokeiluluontoisesti kierrätyspolttoainetta, eli roskaa, laiva- ja rekkakyydillä Britanniasta, mutta Suomen luonnonsuojeluliitto teki asiasta valituksen. Vaasan hallinto-oikeus käsittelee valitusta parhaillaan.

SLL:n Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin mukaan Britanniasta tuotava jäte sisältää teollisuuden ja kaupan jätteiden lisäksi kotitalouksista kerättyä jätettä.

”Jätteen laadun kontrolli on huomattavasti vaikeampaa kotitalouksista kerätyillä jätteillä. Päästörajojen ylittymisen todennäköisyys saattaa kasvaa, kun jätteen homogeenisuus vähenee. Polttolaitoksella on tähänkin mennessä ollut vaikeuksia päästörajojen noudattamisessa”, piiri kirjoittaa hallinto-oikeudelle.

SLL vaatii luvan ehdoksi, että Stora Enso tarkkailee päästöjään entistä paremmin.

”Ennen kuin laitokselle annetaan lupa koetoimintaan, sille tulee antaa määräys jatkuvasta elohopeapitoisuuden mittauksesta. Saksassa jatkuva elohopeapitoisuuden mittaus on jo määrätty asetuksessa”, SLL sanoo ja muistuttaa, että ohi virtaavassa Kymijoessa on elohopeaongelma jo ennestään.

Stora Enso perustelee poltettavan jätteen tuomista sillä, että hyvälaatuista kierrätyspolttoainetta ei kotimaassa enää ole riittävästi.

”Polttolaitoksia on enemmän kuin ennen, jolloin kysyntä kasvaa ja se näkyy hinnassa. Nyt haluamme kokeilla, miten polttoaineen hankintareviiriä voi laajentaa, miten logistiikka toimii ja mitä se maksaa”, sanoo Stora Enson energiapäällikkö Teemu Heinänen.

Jätteentuonnin taustalla onkin SLL:n luonnonsuojelupäällikön Jouni Nissisen mukaan isompia ja periaatteellisia asioita.

”Jätteen tuominen Suomeen poltettavaksi ei ole järkevän luonnonvaratalouden mukaista. Suurin ongelma on, että polttolaitoksiin menee helposti lajiteltavissa olevaa, kierrätyskelpoista jätettä.”
Viite