Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Klikkaa kartta suuremmaksi.

Klikkaa kartta suuremmaksi.

Kaivosyhtiöt varanneet kuudesosan Suomesta – valtauksista kymmenesosa Natura-alueella

25.1.2013 13.30

Sammeli Heikkinen

Malminetsintä ja kaivostoiminnan valmistelu on tunkeutunut suurelle osalla Suomen arvokkaista luonnonalueista. Natura-alueista noin 4 100 neliökilometriä on varattu eri tasoisesti kaivostoimintaa silmälläpitäen.

Vihreä Lanka pyysi malminetsintää ja kaivostoimintaa valvovaa turvallisuus- ja kemikaalivirastoa Tukesia keräämään rekistereistään tiedot siitä, kuinka paljon tätä toimintaa on Natura-alueilla ja luonnonsuojelualueilla.

Tukesin tietojen mukaan koko Suomen pinta-alasta liki 53 000 neliökilometrillä on kaivosyhtiön jonkinasteinen varaus tai varaushakemus kaivostoiminnalle. 53 000 neliökilometriä on noin 14 prosenttia Suomen pinta-alasta, enemmän kuin Uusimaa, Kymenlaakso, Päijät- ja Kanta-Häme sekä Varsinais-Suomi yhteensä.

Valtaosa, noin 45 650 neliökilometriä, tästä alueesta on niin sanottua varausta tai varaushakemusta. Varaus ei vielä oikeuta malminetsintään. Se lähinnä ilmaisee malminetsijöiden olevan kiinnostuneita alueesta. Varauksen haltijalla on etuoikeus hakea varatulle alueelle vanhan kaivoslain valtausta vastaavaa malminetsintälupaa.

Natura-alueilla varauksia tai varaushakemuksia on noin 3 300 neliökilometrillä, eli noin 6,6 prosentilla Natura-alueista.

Vanhan kaivoslain mukaisia valtauksia tai valtaushakemuksia sekä uuden lain malminetsintälupia ja -hakemuksia on Suomessa kaikkiaan yli 6 500 neliökilometrillä, yli neljä kertaa Ahvenanmaan laajuisella alueella. Malminetsintäluvan haltija saa tutkia lupa-alueen maaperää ja rakentaa tai tuoda alueelle tutkimukseen tarvittavia väliaikaisia rakennelmia tai laitteita.

Yli kymmenesosa – 755 neliökilometriä – valtauksista, valtaushakemuksista ja malminetsintähakemuksista sijaitsee Natura-alueilla. Natura-alueista on siis otettu tai otetaan kaivosteollisuuden tutkimuskäyttöön koko pääkaupunkiseudun kokoinen alue.

Varsinaista kaivostoimintaan oikeuttavaa kaivospiiriä tai nykylain mukaan kaivosaluetta, on Suomessa noin 290 neliökilometriä ja saman verran hakemuksia on käsittelyssä. Näistä alueista 12 prosenttia eli 73 neliökilometriä on Natura-alueilla.

luonnonsuojelu  kaivosteollisuus 
Viite