Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lapin ELY-keskus

Luontovahinko Ylitorniolla.
Ruhje metsässä. Ylitorniolla sijaitseville Natura-alueille on aiheutettu luontovahinko.Lapin ELY-keskus

Ruhje metsässä. Ylitorniolla sijaitseville Natura-alueille on aiheutettu luontovahinko.

Kaivosyhtiö etsi malmia luvatta ja aiheutti luontovahingon Natura-alueella

26.4.2013 10.51

Lasse Leipola

Malminetsintäyhtiö Mawson Energi Ab on aiheuttanut luontovahingon Ylitorniolla, tiedottaa Lapin ely-keskus. Mawson etsi malmia Rompaiden ja Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueilla vuonna 2010–2011 ilman ympäristöministeriön tai Metsähallituksen lupaa.

”Yhtiö on ottanut maaperä- ja kallionäytteitä, jolloin pintakasvillisuus-, humus- ja maakerroksia on poistettu jopa puolen metrin syvyyteen asti. Kivistä ja peruskalliosta on irrotettu näytteitä ja kallioon on uurrettu eri pituisia uria, yhteensä 553 metriä. Toimenpiteillä on aiheutettu vahinkoa Natura-alueen uhanalaiselle ja rauhoitetuille kasvilajeille sekä luontotyypeille”, ely-keskuksen tiedotteessa todetaan.

Luontovahingolla tarkoitetaan suotuisan suojelutason kannalta merkittävää, mitattavissa olevaa suoraa tai välillistä haitallista vaikutusta esimerkiksi Natura-alueen suojeluperusteisiin. Ely-keskus on pyytänyt yhtiöltä korjaussuunnitelmaa, minkä jälkeen päätetään toimenpiteistä ja kustannusvastuusta.

luonnonsuojelu  kaivosteollisuus 
Viite