Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kemijoki Oy sai kovat korvaukset Natura-metsästä - yritti salata summan

22.8.2013 16.08

Sammeli Heikkinen

Kemijoki Oy:n haikailu Vuotoksen tekoaltaan perään vaikuttaa koko ajan oudommalta, sillä yhtiö sai Kemihaaran soiden suojelusta miljoonia euroja. Sille korvattiin lähes täysimääräisenä metsän arvo mailta, joilla ei Natura-päätöksen vuoksi ole voinut harjoittaa metsätaloutta. Maat jäivät yhtiön omistukseen.

Siitä huolimatta yhtiö on julkisuudessa väheksynyt suojelupäätöstä.

Yle Lappi kertoi keskiviikkona, että fima on saamassa yli kolmen miljoonan euron korvauksen Kemihaaran soiden suojelusta. Tietoa ei saanut helposti, sillä ensin ely-keskus ei halunnut kertoa, millaisen korvauksen yhtiö sai. Kun salaamiselle ei löytynyt laillisia perusteita, suojelusopimus julkaistiin.

Kuka halusi salata Kemihaaran soiden korvaussumman? Lapin ely-keskuksen luonnonsuojelupäällikkö Ari Neuvonen?

Kun teemme yksityistä suojelualuetta, maanomistajan kanssa sovitaan korvaukset. Jotkut maanomistajat ovat aiemmin pyytäneet, ettei korvaussummia kerrota. Niitä ei ole siis julkaistu, eikä niitä ole ennen tätä kyseltykään. Kemihaaran soiden tapauksessa maanomistaja pyysi, että korvaussumma pysyy meidän ja heidän välisenä.

Eli Kemijoki Oy pyysi salaamista?

Kyllä. Ympäristöministeriölle tietenkin olemme antaneet yksityiskohtaiset tiedot.

Mistä rahat tulevat?

Ympäristöministeriön määrärahoista. Asetuksessa on määritelty, että Ely-keskus voi tehdä päätöksen kiinteistökaupassa, jos arvo on alle 200 000 euroa. Muut menevät ministeriön käsittelyyn.

Rahoja ei vielä maksettu yhtilölle?

Kuten päätöksestä ilmenee, korvaukset maksetaan kun päätöksestä tulee lainvoimainen (30 päivän valitusaika on edelleen kesken).

Miten maksettavien korvausten taso määräytyy?

Haitan perusteella. Esimerkiksi niin, että lasketaan puumäärä ja katsotaan paljonko tuloja menetään.

Mitä menetettyä tuloa Kemijoki Oylle korvattiin?

Alueelle määritettiin pelkästään metsätaloudellinen käypä arvo. Siinä käytettiin Metlan puutavaralajien hintatilastoja. Tästä käyvästä arvosta maksetaan tietty prosenttiosuus. Sitä kautta päädytään rauhoituskorvaukseen.

Mikä osuus Kemijoki Oy:lle maksettiin

85 % täydestä arvosta. Se on ihan tyypillinen korvaus.

Kemihaaran suot ovat olleet jo valmiiksi Natura-ohjelmassa. Olisiko niillä edes saanut hakata metsää?

Natura-alueiden suojelu on monentasoista, luonnonpuistoista harjualueisiin, joilla vain maa-ainesten otto on kielletty. Kun puhutaan Kemihaarasta, niin suojeltuja ovat olleet tietenkin luontotyypit, joiden vuoksi se on Naturassa mukana. Eli boreaaliset luonnonmetsät. Ei siellä ole voinut juuri metsätaloutta harjoittaa.

Miksi Kemihaara sitten haluttiin soidensuojelualueeksi? Varsinkin kun siitä joudutaan maksamaan miljoonia voimayhtiölle.

Tällaisen luonnonsuojelulain perusteella Naturaan otetun alueen suojelu on turvattava kuudessa vuodessa sen Naturaan mukaanottamisesta. Kemihaaran kohdalla oli nyt menossa viimeinen vuosi ja sen vuoksi siitä neuvottelimme ja sopimuksen teimme.

Miten uusi suojelualue vaikuttaa tekoallashaaveisiin?

Luonnonsuojelulain 27. pykälän mukaan luonnonsuojelustatus voidaan poistaa, jos alueen luonnonarvot vähentyneet tai jos alueen rauhoitus estää yhteiskunnalle erityisen tärkeän hankkeen toteutumisen. Toinen seikka on se, että Kemihaara on edelleen Natura-aluetta. Natura-statuksen purkaminen on vielä paljon monimutkaisempi prosessi.

luonnonsuojelu  kemihaara 
Viite