Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Jyrki Korkeila.
Nupit kaakkoon. Hinta nousee, mutta tuki ei, harmittelee Psykiatriayhdistyksen Jyrki Korkeila.

Nupit kaakkoon. Hinta nousee, mutta tuki ei, harmittelee Psykiatriayhdistyksen Jyrki Korkeila.

Kenellä on enää varaa psykoterapiaan?

28.1.2011 13.09

Jenni Leukumaavaara

Kelan myöntämät korvaukset psykoterapiassa käyville kuntoutujille muuttuivat harkinnanvaraisesta lakisääteiseksi tämän vuoden alussa. Uudistuksessa ei kuitenkaan korotettu korvausmäärää, joka on määritelty viimeksi 1990-luvulla. Niinpä psykoterapian vuosimenot aikuisella voivat Kelan korvauksen jälkeenkin nousta 1600 euroon vuodessa.

Psykiatriyhdistyksen puheenjohtaja, psykiatrian professori Jyrki Korkeila, mikä terapiassa maksaa?

”Elämä on kallistunut etenkin pääkaupunkiseudulla, ja siksi veloitusta on nostettu. Ydinongelma on, että Kelan asiakkaillemme myöntämä tuki ei ole kasvanut edes indeksin mukaan.”

Psykoterapian keskimääräinen tuntihinta on valtakunnallisesti 60–70 euroa, pääkaupunkiseudulla 75 euroa tai enemmän. Kela korvaa kertakäynnistä 37 tai 45,41 euroa. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi hoidossa on hyvä käydä kaksi kertaa viikossa, keskimäärin kahdesta kolmeen vuotta.

Suurin psykoterapiaa käyttävä ryhmä ovat 25–34-vuotiaat, joista lähes joka viides on korkeakouluopiskelija. Heille ja pätkätyöläisille hoito- ja lääkekulut aiheuttavat talousongelmia.

Kuntoutusvarat ovat olleet esillä Sata-komiteassa ja hallitusneuvotteluissa. Mitään ei ole tapahtunut.

”Viimeksi kun tätä ajoimme, silloinen ministeri Liisa Hyssälä (kesk) pisti työn poikki. Varat menivät hammashuoltoon.”

Korkeila miettii, voisiko kuntoutusvaroja pienentää rikkaimmilta ja antaa vähävaraisille enemmän.

terveys  mielenterveys 
Viite