Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Emilia Pippola

Kerjäläinen Helsingissä tammikuussa 2010.
Talvi tulee taas. Kerjäläinen Helsingissä tammikuussa 2010.Emilia Pippola

Talvi tulee taas. Kerjäläinen Helsingissä tammikuussa 2010.

Kerjääminen halutaan kieltää lailla

6.10.2010 12.32

Saija Räsänen

Sisäministeriön asettama työryhmä ehdottaa kerjäämisen ja laittoman leiriytymisen kieltämistä järjestyslailla sekä kerjäämisen organisoinnin kieltämistä rikoslailla.

Työryhmä jätti loppuraporttinsa tänään keskiviikkona sisäasiainministeri Anne Holmlundille.

Työryhmä arvioi, että kerjäämisen kieltäminen vähentäisi Suomeen tulevien kerjäläisten määrää ja kerjäläisiin liittyvän organisoinnin, pakottamisen tai ihmiskaupan kaltaisen toiminnan suuntautumista Suomeen.

Työryhmä uskoo, että leiriytymiskielto estäisi rakenteiltaan ja paloturvallisuudeltaan puutteellisten majoitusalueiden syntymisen.

Kerjäämisen kieltämistä selvittäneen työryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Antti Pelttari ja siinä olivat edustettuna oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriön poliisi- ja maahanmuutto-osastot, Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos.

Oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajat ovat jättäneet työryhmän loppuraporttiin eriävän mielipiteen.

”Työryhmä ei ole keskittynyt tasapuolisesti selvittämään ja punnitsemaan kerjäämisen kieltämiseen tai kriminalisointiin kohdistuvia vaatimuksia perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän ja kriminalisointiperiaatteiden näkökulmasta, vaan etsimään perusteita kerjäämisen kieltämiseksi. Työskentelyn tällainen perusasenne on johtanut yksipuoliseen tarkasteluun ja tarkoitushakuisiin painotuksiin”, lausunnossa todetaan.

Lausunnossa esitetään myös arvio työryhmän todellisesta tavoitteesta.

”Julkilausumattomana keskeisenä perusteena kerjäämiskiellolle vaikuttaa kuitenkin olevan kaupunkiviihtyisyyden lisääminen, mikä ei voi olla rikosoikeudellisessa mielessä suojeltava oikeushyvä.”

Juttua on päivitetty kello 13.18 lisäämällä siihen toinen sitaatti eriävästä mielipiteestä.

kerjääminen 
Viite