Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kohta lakitekstejäkin voi ymmärtää

18.11.2010 15.56

Noora Jussila

Ministeriöiden lakiesitysten laadun huonontumisesta on viime vuosien aikana keskusteltu vilkkaasti, ja nyt myös oikeusministeriö tarttuu lainvalmistelutyön epäkohtiin.

Oikeusministeriön ja Sitran yhteistyössä toteuttaman Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen väliraportti julkistetaan huomenna perjantaina.

Oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Maija Salo sanoo, että raportin mukaan valmistelussa ongelmana on prosessin monimutkaisuus. Toisaalta joitain vaiheita joudutaan jättämään kiireen vuoksi väliin.

”Jos kuuleminen ja yhteistyö sidosryhmien kanssa tai hallinnon sisällä on ollut vähäistä, niin laissa voi olla sekä asiavirheitä että huonoa ja epäselvää kieltä”, Salo sanoo.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kotus on jo vaatinut, että seuraavassa hallitusohjelmassa pitää kiinnittää huomiota virkakielen ymmärrettävyyteen. Samaa toivovat oikeusministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö, joiden tulevaisuuskatsauksiin on kirjattu toive säädöskielen lautakunnan perustamisesta.

Lautakunnan perustamista kannatetaan myös tänään julkistettavassa väliraportissa.

Hallituksen lakiesitysten määrä ei viime vuosina ole kasvanut, mutta esitysten pituus on. Lait tehdään suuriksi paketeiksi, ja niissä on enemmän pykäliä kuin aiemmin.

Valtion aluehallintouudistus aiheutti viime vuonna ennätyksen; oikeusministeriössä tarkastettiin 10 000 pykälää. Samaan aikaan henkilöstön määrä laintarkastusyksikössä on pysynyt ennallaan.

Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen väliraportissa korostetaan, että valmistelussa pitäisi aina tutkia myös vaihtoehtoisia ohjauskeinoja.

”Aina pitäisi miettiä, onko laki paras vaihtoehto. Monesti esimerkiksi tiedottamisella, koulutuksella tai kansalaisjärjestöjen toiminnalla voidaan mennä samaan suuntaan kuin lailla määräämällä”, Salo sanoo.

Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeessa on hahmoteltu myös lainvalmisteluprosessin ideaalimallia, jota on tarkoitus kokeilla keväällä muutamassa ministeriössä.

lainsäädäntö 
Viite