Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Emilian Robert Vicol / Flickr

Rahaa.
VEROVARAT KARKUTEILLÄ. Suomessa yritysten verovälttely aiheuttaa joka vuosi noin 320 miljoonan euron verotappiot.Emilian Robert Vicol / Flickr

VEROVARAT KARKUTEILLÄ. Suomessa yritysten verovälttely aiheuttaa joka vuosi noin 320 miljoonan euron verotappiot.

Kokoomus ja perussuomalaiset haluttomimpia suitsimaan veronkiertoa

5.5.2014 13.59

Minna Suihkonen

Kansalaisjärjestö Finnwatchin mukaan SDP, vasemmistoliitto ja vihreät kannattavat selkeimmin lainsäädännön tiukentamista verojen välttelyn vaikeuttamiseksi. Vähiten kunnianhimoisesti veroparatiisitalouden suitsimiseen suhtautuvat kokoomus ja perussuomalaiset.

RKP ja kristillisdemokraatit sijoittuvat keskikastiin: niille on tyypillistä tyytyminen asteittaisiin lainsäädännön tiukennuksiin suurten uudistusten sijasta.

Finnwatch selvitti, mitä mieltä eurovaaleihin osallistuvat puolueet ja ehdokkaat ovat vastuulliseen veronmaksuun liittyvistä lainsäädäntöhankkeista.

Järjestö lähetti kyselyn suurimpien puolueiden puoluesihteereille ja joukolle eurovaaliehdokkaita eri puolueista.

Kyselyyn vastasi 14 ehdokasta ja kuusi puoluesihteeriä. Vasemmistoliiton ja keskustan puoluesihteerit eivät vastanneet kyselyyn.

Finnwatchin kysymykset käsittelivät muun muassa monikansallisten yritysten maakohtaista raportointia, yritysten todellisten omistajatietojen avoimuutta ja verovastuullisuuskriteereiden sisällyttämistä julkisiin hankintoihin.

Selkeä ristiriita selvityksessä löytyi perussuomalaisten eurovaaliohjelmasta ja puolueen edustajien kannoista.

Vaaliohjelmansa mukaan perussuomalaiset kannattaa toimivia aloitteita veroparatiisitalouden torjunnassa. Finnwatchin kyselyssä puolue ei kuitenkaan luvannut tukea suurinta osaa poliittisessa keskustelussa esiin nostetuista aloitteista.

Suurin osa kyselyyn vastanneista ehdokkaista kuitenkin kannattaa pakollista maakohtaista raportointia yrityksille sekä automaattista ja monenkeskistä verotiedonvaihtoa. Enemmistö haluaa myös yritysten todelliset omistajat julki.

Kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista ehdokkaista oli sitä mieltä, että EU-maihin pitäisi perustaa avoimet julkiset viranomaisrekisterit, joista kuka tahansa voisi selvittää yritysten tosiasialliset edunsaajat ja omistussuhteet.

eurovaalit  veronkierto 
Viite