Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Noora Jussila

Kiistelty Kipinänkoski.
Vedenjakaja. PVO:n mukaan Kipinänkoski säilyisi tekoaltaasta huolimatta ennallaan, vaikka virtaus pienenee. Hankkeen vastustajat pelkäävät, että koskimaisema tuhoutuu. Noora Jussila

Vedenjakaja. PVO:n mukaan Kipinänkoski säilyisi tekoaltaasta huolimatta ennallaan, vaikka virtaus pienenee. Hankkeen vastustajat pelkäävät, että koskimaisema tuhoutuu.

Kollaja iskee kipinää

29.5.2009 9.15

Noora Jussila

Kipinänkoski pauhaa Pudasjärven kaupugin lähettyvillä. PVO-vesivoiman toimitusjohtaja Birger Ylisaukko-oja pysäyttää mustan hybridiauton tienpenkalle.

Kipinänkoski on paikallisten silmäterä. Pian se nousee koko valtakunnan tietoisuuteen. Viime viikolla valmistuneen ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan Pohjolan Voiman havittelema Kollajan tekoallas voidaan ”toteuttaa ilman merkittäviä haitallisia vaikutuksia valtakunnallisiin suojeluohjelmiin”.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on käynnistänyt asiasta kuulemistilaisuudet, ja ympäristökeskus antaa lausuntonsa lokakuussa.

PVO:n aiemmin suunnitelmasta järjestämät kuulemistilaisuudet muuttuivat nopeasti paikallisten kilpailuksi siitä, kuka käyttää törkeimpiä sanankäänteitä. Vihreille Kollajan vastustus on jopa ydinvoimaa tärkeämpi periaatekysymys.

Kollajan alue suojeltiin 1980-luvulla koskiensuojelulailla. Lakia edeltänyt laaja seutukuntaselvitys yltyi Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtajan Pirkko-Liisa Luhdan mukaan liki sisällissodaksi.

”Se hajotti näillä alueilla ihmissuhteita, ja kylällä jaettiin tappouhkauksia. Selvitys jätti tänne hirveät haavat”, Luhta sanoo.

Sittemmin PVO on muokannut tekoaltaan suunnitelmaa. Nykyisen suunnitelman mukaan PVO rakentaa 49 neliökilometrin tekoaltaan lisäksi yhden uuden vesivoimalan. Yhtään koskea ei valjasteta, ja Kipinänkoskeen juoksutetaan vettä nykyistä vähemmän mutta kalojen ja maiseman kannalta PVO:n mukaan riittävästi.

PVO:lla on Iijoella viisi vesivoimalaa. Yhtiön mukaan ne käyvät koko vuoden puolella teholla ja keväällä vesi tulvii laitosten ohi. PVO haluaa ottaa tulvaveden talteen Kollajan tekoaltaaseen ja juoksuttaa sitä voimaloihin sitten, kun sitä tarvitaan.

Myös uusi suunnitelma kuumentaa paikallisten tunteita. Pirkko-Liisa Luhdan mukaan paikallisten pitäminen epätietoisuudessa alueensa tulevaisuudesta on törkeää.

PVO:n Birger Ylisaukko-ojan mukaan suunnitelmasta on haluttu käydä avointa ja rehellistä keskustelua. Ympäristövaikutusten arvioinnille perustettiin seurantaryhmä sen varmistamiseksi, että kaikki hankkeen kannalta olennaiset asiat tulevat esiin.

Mukaan pyydettiin myös luonnonsuojeluyhdistyksiä ja paikallisyhdistyksiä. Ne jättäytyivät kuitenkin ulkopuolelle, koska pitivät koko arviointia lainvastaisena.

”Koen sen menetyksenä. Asioista ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta niistä voi keskustella”, sanoo Ylisaukko-oja.

Kyseessä on vahva periaatteellinen vastakkainasettelu luonnonsuojelijoiden ja voimayhtiön välillä.

”Pelkästään se, että ympäristöministeriö antoi käynnistää ympäristövaikutusten arvioinnin, merkitsee, että kaikki suomalaiset luonnonsuojelualueet ovat nyt avoimia yhtiöiden hyökkäyksille”, Luhta sanoo.

Hankkeesta kiistelevät luonnonsuojelijoiden ja paikallisten lisäksi myös poliitikot. Hallituspuolueista Kollajaa ovat avoimesti tukeneet keskusta ja kokoomus.

Vihreät saivat hallitusneuvotteluissa suullisen sopimuksen, ettei Kollajaa edistetä tällä hallituskaudella.

”Jos hallitussopimus rikotaan näin isossa periaatteellisessa asiassa, se merkitsee mielestäni hallituksesta lähtemistä”, sanoo vihreiden kansanedustaja Erkki Pulliainen.

Toimittaja vieraili Kollajalla Pohjolan Voiman kustantamana.
Viite