Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

BSMPS / Wikimedia Commons (CC-BY-SA)

Aurinkovoimala Espanjassa.
Uusiutuvaa taivaan täydeltä. Muun muassa Espanjassa tuotetaan sähköä aurinkoenergialla.BSMPS / Wikimedia Commons (CC-BY-SA)

Uusiutuvaa taivaan täydeltä. Muun muassa Espanjassa tuotetaan sähköä aurinkoenergialla.

Komissio panee uusiutuvan energian tuet uusiksi – enemmän kilpailua

15.4.2014 11.34

Minna Suihkonen

Komissio julkaisi perjantaina uudet ympäristö- ja energia-alan tukien suuntaviivat. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia sääntöjä sille, millaisia kansallisia tukia jäsenmaat voivat myöntää toisaalta ilmasto- ja ympäristöystävälliselle energiantuotannolle ja toisaalta miten jäsenmaat voivat tukea energiaintensiivistä teollisuuttaan.

Komission mukaan uusilla säännöillä vähennetään uusiutuvien tukien aiheuttamia markkinahäiriöitä. Uusiutuvan energian lisäämistavoitteet ovat komission mukaan saaneet aikaan ylimitoitettuja tukia, joita on vähitellen karsittava.

Euroopan vihreät ei ole tyytyväinen uusiin sääntöihin. Vihreät on tuominnut jyrkästi sen, että komissio sallii jäsenmaille energiaintensiivisen teollisuuden tukemisen ilman että teollisuus vastapalvelukseksi tehostaa energian käyttöään.

Euroopan vihreiden kannanotto liittyy ennen muuta Saksan tilanteeseen. Saksassa teollisuus rahoittaa uusiutuvan energian syöttötariffia, mutta energiaintensiivinen teollisuus on vapautettu tuen maksamisesta. Saksalle oli tärkeää saada jatkaa järjestelyään myös uusien sääntöjen puitteissa.

Uudet valtionapusäännöt eivät koske Suomen tapaa tukea paljon energiaa käyttävää teollisuuttaan. Suomessa energiaintensiivistä teollisuutta tuetaan muita kuluttajia alhaisemmalla sähköveroluokalla sekä energiaveron palautuksella.

Uusissa säännöissä komissio haluaa tuoda kilpailutuksen aiempaa vahvemmin mukaan uusiutuvan energian tuotantotukiin. Kilpailutuksen on oltava myös teknologianeutraalia eli eri uusiutuvan energian tuotantomuodot kilpailevat tuista keskenään. Jäsenmaat voivat erityistapauksissa hakea poikkeuslupaa tuen kilpailuttamatta jättämiselle.

Suomen osalta uudet säännöt koskevat varsinaisesti vasta vuoden 2020 jälkeistä aikaa, sillä komissio on hyväksynyt Suomen investointitukiohjelman 2013–2017 ja syöttötariffiohjelman vuoteen 2020.

”Tämän jälkeen kaikki uusiutuva teknologia on samalla viivalla ja kilpailee keskenään tuotantotuista”, kertoo hallitusneuvos Anja Liukko työ- ja elinkeinoministeriöstä (Tem).

Tällä hetkellä investointi- ja tuotantotukia jaetaan hallintomenettelyllä. Tem on kokeillut kilpailutusta kahdessa investointitukea koskevassa hankkeessa: toisen sukupolven biojalostamon demonstraatiohankkeissa ja merituulivoiman demonstraatiohankkeessa.

Liukon mukaan kilpailutus ei tällä hetkellä toimisi Suomessa.

”Meillä ei olisi riittävästi hankkeita, joita kilpailuttaa. Etenkin tuulivoimahankkeet kuolevat hallinnollisiin esteisiin, kuten meluvalituksiin.”

Liukko toivoo, että tuulivoiman ongelmiin keksitään ratkaisu ennen kuin uusia valtiontukisääntöjä on sovellettava tuotantotukeen.

”Saksassa on rakennettu vuodessa saman verran tuulivoimaa kuin meillä kymmenessä vuodessa, vaikka siellä on asukkaita samalla maa-alalla 16 kertaa enemmän kuin meillä. Jokin meidän järjestelmässämme ei toimi tehokkaasti.”

energiateollisuus  uusiutuva energia 
Viite