Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kotimainen biokaasu voi olla edullinen vaihtoehto autoilijalle

12.3.2012 10.51

Lasse Leipola

Biokaasu olisi edullinen ja kotimainen vaihtoehto jopa tavalliselle autoilijalle, jos valtio tukisi tuotantoa siirtymävaiheessa. EU:n rahoittamassa W-Fuel-hankkeessa selvitettiin liikennebiokaasun tuotantoa Turun, Salon, Helsingin ja Kymenlaakson alueella sekä Virossa.

Kaikkein edullisinta biokaasua saadaan biojätteestä, jonka tuotanto olisi kannattavaa jo pelkästään sillä, että laitos voisi velvoittaa siitä niin sanotun porttimaksun.

”Kannattavuus riippuu siitä, saako biomassan käsittelystä tuloa vai pitääkö siitä maksaa”, tutkija Esa Aro-Heinilä sanoo.

Alkuvaiheessa biokaasun liikennekäyttöä voitaisiin edistää siten, että julkisessa liikenteessä ja jätekuljetuksissa siirryttäisiin jäteperäisen kaasun käyttöön. Tämä kehittäisi jakelu- ja tuotantoinfrastruktuuria ja tekisi biokaasusta houkuttelevamman vaihtoehdon myös tavallisille autoilijoille.

Toisessa vaiheessa otettaisiin käyttöön myös muita biomassoja kuten maatalouden biojätteitä ja energiakasveja, jolloin volyymi riittäisi suuremmalle liikennemäärälle. Esimerkiksi Turun ja Salon alueella olisi mahdollista tuottaa biokaasua jopa 40 prosentille henkilöautokannasta. Toisessa vaiheessa tarvittaisiin myös valtiontukea.

”Tuotantoinfrastruktuurin rakentamiseen tarvittaisiin 30 prosentin investointituki ja siirtymävaiheessa maatalouden biomassoja käsitteleville laitoksille 30–50 euroa per megawattitunti tuotantotukea, jonka tavoitteena on luoda biometaanille kysyntää. Toiminnan kannattavuus riippuu kuitenkin myös fossiilisten polttoaineiden hinnoista, joten tuotantotuki tulisi sitoa niiden hintaan”, Aro-Heinilä sanoo.

liikenne  biokaasu 
Viite