Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Koulussa törmäävät monikulttuurisuus ja vanhentuneet oppiaineet

1.8.2011 11.01

Saija Räsänen

Jyväskylässä torstaina alkavassa Kasvatuksen ja opetuksen kesäkongressissa pohditaan, miten koulu muuttuu monikulttuurisuuden myötä.

"Oppilaiden suomen kielen taidon puutteet asettavat haasteita opetukselle: opettajat tarvitsevat tietoa kielenoppimisesta ja taitoa arvioida, miten opetusta on syytä mukauttaa oppilaan ymmärtämisen varmistamiseksi", sanoo lehtori Eija Aalto Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta.

Aallon mukaan pedegogisesti ei ole kysymys monikulttuurisuuteen liittyvistä "hokkuspokkus-tempuista", vaan opetuksen selkeyttämisestä, josta hyötyvät kaikki oppilaat.

Oppiaineiden sisällöt kaipaisivat Aallon mukaan uudistamista: olisi hyvä miettiä, mikä todella on oppiaineiden ydinainesta ja mikä "kyseenalaistamatonta perinteen painolastia".

Oppiaineiden sisältöjä laadittaessa pitäisikin hänen mukaansa ajatella, millaiseksi yhteiskunnan jäseneksi oppiaineet kasvattavat ja mitä erilaisia kansalaistaitoja ihminen nyky-yhteiskunnassa tarvitsee.

"On myös tarpeen pohtia, miten oppilaiden vaihtelevat koulutaustat ja elämänkokemukset sekä moninainen kielitaito saadaan opetuksen voimavaraksi ja mahdollistetaan se, että oppilaat voivat hyödyntää aiempaa osaamistaan uusien tietojen ja taitojen omaksumisessa, Aalto sanoo.

koulutus 
Viite