Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lasse Leipola

Kaadettua metsä.
Entinen metsä. Luonnonsuojelijat pelkäävät, että puun kysyntä heikentää metsäluonnon monimuotoisuutta.Lasse Leipola

Entinen metsä. Luonnonsuojelijat pelkäävät, että puun kysyntä heikentää metsäluonnon monimuotoisuutta.

Kritiikkiä biolaitokselle – meri, ilma ja metsät kärsivät?

16.6.2014 9.58

Lasse Leipola

Äänekoskelle kaavailtu biotuotetehdas uhkaa metsien monimuotoisuutta sekä Itämerta, varoittaa Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri hankeen ympäristövaikutusten arviointia koskevassa lausunnossaan.

Sen mukaan hankkeessa on hyviä piirteitä, kuten kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen uusiutuvan energian ansiosta, mutta kuitupuun kysynnän kasvaminen huolestuttaa.

Kasvava metsien käyttöpaine vaikuttaisi negatiivisesti luonnon monimuotoisuuteen, vaikka vaikutukset olisivatkin tavanomaisen metsätalouden vaikutusten kaltaisia. Lajien uhanalaistumista kokonaisuudessaan ei päinvastaisista lupauksista huolimatta ole saatu edes pysäytetyksi”, järjestön tiedotteessa todetaan.

Keski-Suomen piiri varoittaa lliasta kiirehtimisestä YVA-prosessissa. Sen mukaan kiire näkyy ohjelmassa, jossa on vanhentuneita luontotietoja muun muassa liito-oraviin ja lintuihin liittyen.

Järjestö myös muistuttaa, että laitos lisää Itämerta kuormittavia typpipäästöjä sekä kasvattaa typpioksidipäästöjä.

luonnonsuojelu 
Viite