Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kulutukseen halutaan kohtuutta – nämä kolme arkista asiaa ratkaisevat

23.5.2012 11.29

Lasse Leipola

Asumisen, liikenteen ja ruoan päästöjä on mahdollista vähentää noin viidenneksellä vuoteen 2020 mennessä, arvioidaan tänään keskiviikkona julkistetussa Kuilu-hankkeen loppuraportissa.

Nämä kolme sektoria muodostavat valtaosan kulutuksesta aiheutuvista päästöistä. Esimerkiksi vaatteiden osuus on on vain prosenttien luokkaa.

”Muullakin kulutuksella on merkitystä, mutta nyt haluttiin keskittyä näihin suurimpiin”, sanoo erikoistutkija Ari Nissinen.

Suomen ympäristökeskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen raportissa arvioidaan mahdollisten päästövähennysten suuruudeksi 4,5 miljoonaa tonnia. Nykyisin kolmen suurimman sektorin päästöt ovat noin 23 miljoonaa tonnia, jonka lisäksi maan ulkopuolelle aiheutuvat noin 12 miljoonan tonnin päästöt.

Kuilu-tutkimuksen on määrä tukea kohtuullisempaa kulutusta selvittänyttä Kultu-ohjelmaa, jonka loppuraportti julkaistiin myöskin tänään. Raportin ja siinä esitettyjen toimien on määrä täydentää ilmasto- ja energiastrategiaa, joka painottuu tuotannon päästöihin.

Työryhmä ehdottaa taloudellisia ja tiedollisia ohjauskeinoja muun muassa työsuhdematkalippujen, energiaremonttien sekä julkisten hankintojen ekologisuuden edistämiseksi. Syömisestä aiheutuvan ympäristötaakan pienentämiseksi ehdotetaan terveellisyyden ja ekologisuuden yhdistävää ”hyvän syömisen lautasmallia”.

Osana Kultu-hanketta on käynnistetty kahdeksan kokeiluhanketta, joissa on määrä kokeilla muun muassa ilmastoystävällisiä lounaita, ympäristöystävällisen asumisen edistämistä sekä uusien asiakkaiden houkuttelua joukkoliikenteen asiakkaiksi.

Raportit vastaanottanut ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr) uskoo, että raporttien avulla saadaan edistettyä kestävää kulutusta sekä ylhäältä taloudellisin ohjauskeinoin että alhaalta käytännön kokeiluhankkeiden kautta.

”Näissä töissä käsitellään juuri niitä kysymyksiä, joihin pitää miettiä vastausta, jos taloudesta halutaan kestävää.”

Hän muistuttaa, että ilmastonmuutoksella sekä ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisellä on vaikutuksia myös talouteen. Niinistö toivookin, että esimerkiksi elinkeinoelämän puheenvuoroissa muistettaisiin myös vihreä talouden tuomia uusia mahdollisuuksia.

”Suurin ongelma on uskalluksen puute tehdä asioita toisella tavalla. Asioiden tekeminen uudella tavalla vaatii kuitenkin aina enemmän kuin vanhan jatkaminen.”

Kultu-ohjelman kokeiluhankkeet

1. HSL:n uusasiakashankinta (HSL, rakennuttajat, kiinteistövälittäjät)

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia keinoja, joilla houkutellaan uusia asiakkaita joukkoliikenteen käyttäjiksi. Keinoina ovat muun muassa aluekohtainen suoramarkkinointi, joukkoliikennelippualennukset, helpompi matkakortin hankkimistapa sekä yhteistyö rakennuttajien ja kiinteistövälittäjien kanssa.

2. Green Home (konsortio, jossa mukana SYKE, WWF, Turun kaupunki, Valonia, SYKLI, Ekoleima Ay, Ekokumppanit Oy)

Hankkeessa luodaan kotitalouksien ympäristövaikutusten laskenta- ja hallintatyökaluja, pilotoidaan ympäristöratkaisujen suunnittelua sekä kootaan kotitalouksille ympäristö- ja energiaratkaisuja tarjoavia palveluita. Tavoitteena on kokeilla kodin ympäristöjärjestelmää, joka auttaa arvioimaan arkielämän ympäristövaikutuksia ja löytämään palveluita muun muassa korjausrakentamiseen ja energiaremontteihin.

3. Ilmastoystävällinen kuluttaminen osaksi arkea lounasruokailun kautta (MTT ja WWF)

Hankkeessa määritetään ilmastolounaalle kriteerit hiilijalanjälkien arvioinnin ja sidosryhmäkeskusteluiden pohjalta. Testataan Ilmastolounas-konseptin toimivuutta lounasravintoloissa. Tavoitteena on luoda uskottavat kriteerit, viedä ilmastolautanen julkisiin keittiöihin sekä kehittää myös sopiva taloudellinen kannustin.

4. KESTI – kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (SYKE, ETL ry, Kesko, Raisio, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, MTK, Motiva, MTT, SITRA)

Hankkeessa luodaan Varsinais-Suomen alueelle foorumi, joka kehittää ruokaketjua pellolta pöytään kestävämmäksi. Tavoitteena on koota alan toimijat yhteen ja käynnistää kokeiluja, jotka vähentävät päästöjä elintarveketjussa sekä lisäävät alueellista hyvinvointia.

5. Kestävien hankintojen neuvontapalvelu (Motiva Oy)

Hankkeessa kokeillaan muutaman vuoden ajan Kestävien hankintojen neuvontapalvelua, joka valmistelee hankintojen kriteereitä, kehittää työkaluja sekä välittää parhaita käytäntöjä kestävien hankintojen tekemiseksi. Neuvontapalvelu on myös mukana kehittämässä alan koulutusta sekä edistää hankkijoiden verkostoitumista.

6. Kohti hiilineutraalia Länsi-Uuttamaata (SYKE, Länsi-Uudenmaan kunnat, Motiva ja Kuntaliitto)

Hankkeessa luodaan toimintamalli Länsi-Uusimaan kuntien ja alueen toimi joiden energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energia edistämiseksi. Tavoitteena on toimia edelläkävijöinä ja pienoislaboratorioina hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi virallisia tavoitteita enemmän ja sovittua aikataulua nopeammin.

7. Peloton laboratorio (Demos Helsinki)

Hankkeessa käynnistetään lupaavien ideoiden pohjalta ns. vertaishautomo, jossa kehitetään uusia toimintamalleja. Tavoitteena on, että Peloton Laboratorion tuloksena syntyy innovatiivisia ja ekologisia liiketoimintamalleja, jotka muuttavat tapaamme asua, liikkua ja syödä.

8. Save the Food (MTT ja WWF)

Hankkeessa luodaan kuluttajia ohjaava ja palveleva, turhaa ruokahävikkiä vähentämään kannustava verkkosivusto ja palvelu. Tavoitteena on ruokahävikin vähentäminen kuluttajien asenteita ja toimintatapoja muuttamalla.

liikenne  ruoka  asuminen  kulutus  päästöt 
Viite