Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lintujen suojelualueet yhä tärkeämpiä lämpenevässä ilmastossa

27.5.2013 10.51

Päivi Hujakka

Lintujen suojeluverkosto on riittämätön metsälintulajistomme kannalta ilmaston muuttuessa, arvioi Suomen ympäristökeskus. Avosoiden ja kosteikkojen arvokasta lintulajistoa suojeluverkko sen sijaan turvaa paremmin tulevaisuudessakin. Tulokset käyvät ilmi Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimustulosten perusteella Suomen suojelualueverkko pystyy turvaamaan avosoiden ja kosteikkojen suojelullisesti merkittävää lintulajistoa ilmaston muuttuessa.

"Metsälintulajiston kannalta tilanne näyttää huolestuttavalta, sillä nyt suojelun piirissä olevaan alueeseen sisältyy vain hyvin pieni osa näiden lajien elinympäristöistä. Metsälintulajistomme on näin ollen uhattuna", selvittää Syke:n johtava tutkija Raimo Virkkala.

Suomen suurimmat metsien suojelualueet sijaitsevat pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä Pohjois-Lapissa. Tutkimuksen mukaan pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä suojelualueverkon merkitys metsälintulajiston säilyttämisessä vaihtelee sen mukaan, mikä ilmastoskenaario on ennusteiden pohjana.

Mitä voimakkaampi ennustettu ilmastonmuutos on, sitä suurempi on suojelualueverkon merkitys metsälintulajien turvaamiselle.

Tämä sen takia, että yhä useammat eteläiset lajit voivat tällöin siirtyä Pohjois-Lapin laajoille suojelualueille. Toisaalta, mikäli ilmasto lämpenee voimakkaasti, pohjoisten lajien häviämisriski on kaikkein suurin.

Tutkimuksessa arvioitiin Suomen suojelualueverkon kattavuutta suojelullisesti merkittävien lintulajien kannalta kolmen voimakkuudeltaan erilaisen, vuosisadan loppupuolelle ulottuvan ilmastoskenaarion valossa. Tutkimuksessa oli mukana 100 metsien, avosoiden, kosteikkojen ja tuntureiden suojelullisesti merkittävää lintulajia, joiden levinneisyys ennustettiin vuosiin 2051-2080 perustuen eri ilmastoskenaarioihin.

luonnonsuojelu 
Viite