Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Menettääkö Suomi miljardeja ajatusvirheen vuoksi?

8.2.2011 16.50

Jukka Vahti

Investointi- ja bisnesnäkökulma jää pimentoon, kun Suomessa keskustellaan ilmastotavoitteista ja päästöjen vähentämiseen liittyvän liiketoiminnan kehittämisestä.

Suomalaisessa ajattelussa huomio kiinnittyy sen sijaan liikaa päästövähennystavoitteiden aiheuttamiin lyhyen aikavälin kustannuksiin, arvioi Turun yliopiston professori Markku Wilenius.

"Tämä on ongelma siinä mielessä, että kyse on kuitenkin 30 000 000 000 000 dollarin bisneksestä vuoteen 2050 mennessä, ja tämäkin arvio on alakanttiin. Maailmassa ei mikään muu bisnessektori kasva tätä vauhtia, ja kuten tiedämme, Kiinassa tapahtuu jo isoja asioita", arvioi Wilenius, joka luovutti laatimansa arvionsa hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisesta tulevaisuusselonteosta ympäristöministeri Paula Lehtomäelle (kesk) tänään.

Ilmastopolitiikan edistämiseksi Wilenius nostaa arviossaan jo ensi hallituskaudella pohdittavaksi vaihtoehdoksi ilmasto-, energia ja luonnonvarapolitiikan kytkemisen tiiviimmin yhteen. Käytännössä tämä voisi tapahtua perustamalla jo seuraavaan hallitukseen ilmasto- ja energiaministerin pesti.

"Olennaista ei ehkä ole se, ovatko nämä kaikki saman ministeriön alla, mikä sekin jossain vaiheessa voisi olla asiallista, vaan että yhteistyö olisi elimellistä ja tiivistä. Jos näin ei ole, uskon että hukkaamme paljon mahdollisuuksia", Wilenius sanoi.

Eduskunta hyväksyi hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon lokakuussa vuonna 2009. Selonteon valmistelua johti hallituksen ilmastopoliittinen asiantuntija, vihreiden kansanedustaja Oras Tynkkynen.

Tänään luovutetussa arviossa selonteko saa kiitosta muun muassa vaihtoehtoisista skenaarioista, lukuisten eri tahojen ottamisesta mukaan selonteon valmisteluun sekä sen globaalista näkökulmasta ja kokonaisvaltaisuudesta. Risuja selonteko saa markkinanäkökulman unohtamisesta, konkretian puuttumisesta ja linjausten hajanaisuudesta.

ilmastonmuutos  ilmastopolitiikka 
Viite