Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Mikael Ahlfors

Riekko lapiolla kuvituskuvassa.
Uhan alla. Riekko hyötyisi nopeasti soiden ennallistamisesta.Mikael Ahlfors

Uhan alla. Riekko hyötyisi nopeasti soiden ennallistamisesta.

Metsähallituksen leikkuri iskee luonnon ennallistamiseen

27.1.2011 14.37

Ismo Tuormaa

Metsähallituksen luontopalvelut joutuu laittamaan jäihin ison osan metsien ja soiden ennallistamissuunnitelmista rahapulan takia.

Vielä ennen joulua luontopiirit iloitsivat siitä, että eduskunta sai palautettua Metsähallituksen luontopalveluille rahat, jotka siltä oli budjettiesityksessä viety. Luontopalveluiden tämän vuoden budjetista jäi kuitenkin edelleen uupumaan valtion tuottavuusohjelman sieltä viemät 1,5 miljoonaa euroa.

Nämä leikkaukset kohdistuvat nyt ennen kaikkea luonnon ennallistamiseen ja luontokartoituksiin, joihin erityisesti on ollut tarkoitus lisätä, jotta uhanalaisia eliöitä voitaisiin paremmin suojella.

Luontopalveluiden budjettileikkaukset ovat myös vastoin ympäristöministeri Paula Lehtomäen (kesk) aiempia lupauksia.

Ympäristöministeriö tiedotti viime maaliskuussa, että ”Suomi kannattaa -- luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä vuoteen 2020 mennessä sekä panostamista ennallistamiseen eli huonokuntoisten tai jo häviämässä olevien ekosysteemien tilan parantamiseen.”

Rahoitusleikkausten takia metsien ja soiden ennallistamistavoitteet eivät täyty. Metso2-ohjelman 2100 hehtaarin vuosittaisesta ennallistamistavoitteesta jäädään tänä vuonna ainakin neljänneksellä. Sama leikkaus koskee arvokkaiden elinympäristöjen 400 hehtaarin kunnostus- ja hoitotavoitetta, kertoo erikoissuunnittelija Rauli Perkiö Metsähallituksen luontopalveluista.

Myös arvokkaiden elinympäristöjen kunnostuksissa pudotus on samaa luokkaa. Pudotus olisi vieläkin suurempi ilman EU:n myöntämää Life-rahoitusta. Life-rahoilla tehdään tänä vuonna merkittävä osa metsien ja soiden ennallistamisesta.

Luontokartoituksille käy vielä köpelömmin. Pinta-alatavoitteesta jää jäljelle vain neljännes. Osa kartoituksista uhkaa vanhentua ja uudet kartoitukset jäävät osin tekemättä.

Rahaa kartoituksiin tarvittaisiin itse asiassa lisää, sillä samaan aikaan Suomeen perustetaan lisää pieniä ja pirstaleisia suojelualueita, joiden hoito ja tutkimus vaativat paljon töitä.

Jäljelle jääneillä rahoilla tukitaan suo-ojia suojelualueilla noin 1500 suohehtaarilla. Metsien lahopuun lisäys ja poltto supistetaan minimiin.

luonnonsuojelu  monimuotoisuus 
Viite