Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Metsälaille täystyrmäys ympäristöjärjestöiltä

17.8.2012 10.26

Lasse Leipola

Ympäristöjärjestö WWF tyrmää tänään perjantaina jätetyn esityksen uudeksi metsälaiksi. Järjestön mukaan esityksessä on vakavia puutteita, jotka koskevat metsänkäsittelytapoja ja monimuotoisuutta turvaavia toimenpiteitä.

”Esityksessä ei ole läheskään riittävästi uusia konkreettisia metsäluonnon monimuotoisuutta turvaavia toimenpiteitä, vaikka tuoreimmat Suomen eliölajiston ja luontotyyppien uhanalaisuutta käsittelevät arviot osoittavat, että metsäluonnon tila on erittäin huolestuttava”, sanoo pääsihteeri Liisa Rohweder WWF:n tiedotteessa.

”Vapaaehtoiset keinot metsäluonnon tilan parantamiseksi ovat toki jatkuvasti lisääntyneet ja ne ovat parantaneet jonkin verran metsien tilaa. Nyt uudistettavalla lailla on kuitenkin ratkaiseva vaikutus siihen, saadaanko luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysäytettyä vuoteen 2020 mennessä. Tämä tavoite on kirjattu hallitusohjelmaan, eikä sitä voida jättää vain vapaaehtoisten toimenpiteiden varaan.”

WWF olisi toivonut lakiin kirjausta muun muassa uhanalaisista luontotyypeistä, joiden osalta metsänkäsittely olisi ollut rajoitettua. Sen mukaan laissa olisi pitänyt mainita muitakin metsien yli 800 uhanalaisesta lajista kuin liito-orava.

Suomen luonnonsuojeluliitto varoittaa, että metsäluonnon lakisääteinen suojelu saattaa jopa heiketä uudistuksen myötä.

"Lainsäädännöstä ja metsätalouden toimenpiteistä huolimatta luonnon monimuotoisuus metsissä vähenee edelleen. Suunnan kääntäminen edellyttäisi vahvempaa lakisääteistä suojaa", suojeluasiantuntija Sini Eräjää sanoo SLL:n tiedotteessa.

Ympäristöjärjestöistä poiketen maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ilmoitti olevansa tyytyväinen esitykseen. Sen mukaan se vastaa niin metsänomistajien kuin yhteiskunnankin muuttuneisiin tarpeisiin.

Kiitosta tulee myös Metsäteollisuudelta, jonka mukaan uusi metsälaki kannustaa aktiivisen metsätalouden harjoittamiseen.

”Monipuolisemmat mahdollisuudet metsien käsittelylle aktivoivat toivottavasti tällä hetkellä passiivisia ja kriittisiä metsänomistajia metsien hoitoon ja käyttöön", metsä- ja ympäristöjohtaja Tomi Salo sanoo järjestön tiedotteessa.

Juttua päivitetty otsikon ja SLL:n kommenttien osalta kello 11.22 ja Metsäteollisuuden kommenttien osalta kello 11.36.

metsät 
Viite