Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Emilia Pippola

Talvinen metsä.
Rahaa vai suojelua? Moni metsänomistaja on valmis tinkimään tuloista luonnon suojelemiseksi.Emilia Pippola

Rahaa vai suojelua? Moni metsänomistaja on valmis tinkimään tuloista luonnon suojelemiseksi.

Metsänomistajat valmiita tinkimään tuloistaan ekologisuuden parantamiseksi

4.1.2011 10.39

Saija Räsänen

Metsänomistajat suhtautuvat aiempaa myönteisemmin metsien suojeluun, käy ilmi Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksesta, jossa selvitettiin pohjoissuomalaisten yksityismetsänomistajien motiiveja, tavoitteita ja asenteita metsänkäsittelymenetelmiä kohtaan.

Metsänomistajista valtaosa oli valmis hyväksymään ainakin pienet tulonmenetykset aikaisempaa ympäristöystävällisemmästä metsienkäsittelystä. Metsänomistajat, jotka saivat tuloja myös matkailusta olivat muita ryhmiä valmiimpia hyväksymään tulonmenetykset.

Metsien monikäyttö- ja ympäristökysymysten parempaa huomioimista käytännön metsänhoidossa pidettiin hyvänä asiana. Avohakkuita ja maanmuokkauksia taas arvosteltiin.

Metsänomistajat jaettiin tutkimuksessa kolmeen ryhmään: puuntuotantoon suuntautuneisiin, monitavoitteisiin sekä suojelusuuntautuneisiin. Ekologista matkailua ja metsien monikäyttöä painottavat omistajat hyväksyivät suojelutoimet ja pehmeämmät käsittelymenetelmät useammin kuin kaupalliseen puuntuotantoon suuntautuneet.

Henkilön peruskoulutus ja tulonlähteet selittivät parhaiten hänen sijoittumistaan tiettyyn ryhmään. Korkean koulutuksen saanut henkilö kuului todennäköisemmin suojelusuuntautuneisiin kuin monitavoitteisiin. Sen sijaan painottuminen puun tuotantoon ei riippunut koulutusasteesta.

luonnonsuojelu  metsät 
Viite