Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Ministeriö sallimassa poikkeusluvat – rauhoitettuja ahmoja ammutaan ehkä jo ensi talvena

19.6.2014 10.47

Sammeli Heikkinen

Ahmojen ampuminen poikkeusluvalla saatetaan sallia Lapissa jo ensi talvena. Äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun ahman metsästyksen avaaminen sisältyy maa- ja metsätalousministeriön torstaina vahvistamaan ahmakannan hoitosuunnitelmaan.

Kyseessä on huomattava muutos suomalaisessa petopolitiikassa, sillä ahma on ollut täysin rauhoitettu vuodesta 1982. Pelkästään hoitosuunnitelman nojalla lupia ahmojen tappamiseen ei vielä saa.

Ministeriön neuvottelevan virkamiehen Sami Niemen mukaan ministeriö pyytää syksyn aikana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen RKTL:n lausuntoa ahmakannasta ja siitä, miten se kestää metsästämistä. Lausunnon perusteella valmistellaan asetus, jossa määritetään kuinka monta ahmalupaa voidaan myöntää.

"Tavoite on, että ensi talvena olisi muutama lupa käytössä", Niemi sanoo.

Tappolupia myönnettäisiin poronhoitoalueen pohjoisosan niin sanottujen ahmatihentymien alueella. Hoitosuunnitelman mukaan tarkoitus olisi hävittää erityisen suuria porotuhoja aiheuttavat yksilöt.

Ahman aiheuttamiksi ilmoitettuja porovahinkoja tuli viime vuonna ennätykselliset 3 600 kappaletta.

Ympäristöjärjestöt ja myös Vihreän Langan toukokuussa haastattelemat tutkijat ovat sitä mieltä, ettei ahmakannan maltillinen kasvu Pohjois-Lapissa selitä porovahinkojen räjähtämistä käsiin.

Esimerkiksi tänä keväänä ahmavahinkoja on kuitenkin ilmoitettu alle puolet viime vuoden vastaavasta määrästä, vaikka pohjoisen ahmakanta lienee edelleen hiukan kasvanut.

Sami Niemen mukaan ahman metsästyksen vaikutuksia on tarkoitus seurata tarkkaan.

"Lupa on tarkoitus myöntää sellaiselle alueelle, jossa ahma aiheuttaa seurannan mukaan vahinkoja. Ahman poistamisen jälkeen tilannetta seurataan edelleen. Pyritään siis seuraamaan, että vaikuttaakö näiden yksilöiden poisto mitenkään ilmoitettuihin kokonaisvahinkoihin. Jos mitään ei tapahdu, meidän täytyy arvioida tämä uudelleen."

Hoitosuunnitelmassa toiseksi keinoksi Lapin ahmavahinkojen vähentämiseen tarjotaan ahmojen siirtämistä pois poronhoitoalueelta. Onnistuneista siirroista on kokemusta takavuosikymmeniltä. Niemen mukaan siirtoistukset lienevät vielä vuosien päässä, sillä ensin pitää selvittää muun muassa missä ahmat voivat menestyä ja missä paikalliset asukkaat ne naapurikseen huolivat.

Poronhoitoalueen ulkopuolella ahmat aiheuttavat hyvin vähän kotieläinvahinkoja. Niemi muistuttaa, että ruotsaistutkimuksissa on havaittu, että ahma käyttää erittäin mielellään esimerkiksi ilveksen tappamien eläinten raatoja hyväkseen.

luonnonsuojelu  poronhoito  ahma 
Viite