Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Mitä Suomi tekee?

4.11.2010 15.21

Hanna Eriksson

Luonnon monimuotoisuuden suojelu

”Kansallisesta strategiasta puuttuu määrällisiä tavoitteita. Luultavasti lisäämme tavoitelukuja esimerkiksi suojelualueiden määriin, pinta-alaan ja hoidon ja käytön suunnitelmiin”, Ilkka Heikkinen ympäristöministeriöstä sanoo.

Joulukuun alussa julkaistaan uusi tutkimus Suomen uhanlaisten lajien tilanteesta. Sen pohjalta päivitetään suunnitelmat lajien suojelusta.

Itämeri

Natura-verkostoa laajennetaan merialueella. Nagoyan päätöksen hengessä avomeren suojelualueita pitäisi lisätä selvästi: EU:n alueella merellisiä suojelualueita pitäisi olla kymmenesosa meripinta-alasta.

Seuraavalla hallituskaudella pitäisi valmistella Itämerelle kansallinen merenhoitosuunnitelma, jossa otetaan paremmin huomioon myös valuma-alueen vaikutus mereen.

Geenivarapöytäkirja

Suomessa täytyy päättää, pitääkö ulkomaisten yritysten tai ykistyisten ihmiseten saada Suomelta ennakkosuostumus ennen kuin ne tulevat etsimään geenejä käyttöönsä Suomesta.

Vastaavasti suomalaisten yritysten pitää hakea ennakkosuostumusta geenivarojen käyttöön niistä maista, jotka sitä vaativat.

luonnonsuojelu  monimuotoisuus 
Viite