Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Mitä Talvivaarassa on 20 vuoden päästä?

22.4.2013 13.02

Vihreä Lanka

Vihreä Lanka kysyi joukolta suomalaisia vaikuttajia, mitä Talvivaaran kaivosalueella tapahtuu 20 vuoden kuluttua, 2030-luvun alussa.

Tässä vastaukset:


”Toimiva kaivos,
johon yhdistyy lisääntyvää jatkojalostusta, joka tarkoittaa, että nykyiset, erittäin vakavat ympäristöongelmat on saatu ratkaistua uudella teknologialla.”

–EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies


”Jos Talvivaaran
annetaan jatkaa toimintaansa, Kainuun ja Ylä-Savon vesistöt ovat saastuneet, kalakannat romahtaneet ja Talvivaaran ympäristön metsät ovat Kuolan Montsegorskin tapaisia. Vuokatin matkailu ja mökkitontit ovat imago- ja rahoituskriisissä, kun venäläiset ja kansainväliset matkailijat karttavat aluetta. Oikeusprosessit ovat edelleen kesken – kainuulaiset ja savolaiset ovat menettäneet uskonsa Suomeen oikeusvaltiona.”

–Maaseutu- ja erävihreiden varapuheenjohtaja Mika Flöjt


”Kaivos on
lähestymässä elinkaarensa puoltaväliä. Tuotanto on vakiintunut, eikä louhinnan vuosittaista määrää enää kasvateta. Kaivos on käynnistänyt louhosten jälkitoimien suunnittelun. Metallien erotusprosessi ja tehdas on yhtiöitetty omaksi yhtiökseen. Tehdas vastaanottaa myös muiden kaivosten tuotteita. Energian hinnannousun vuoksi metallitehdas jatkaa tuotannon tehostamista ja uuden teknologian käyttöönottoa. Alueella toimivat yhtiöt ovat käynnistäneet teollisuuslupavirastossa tuotantoalueen vesienhallintasuunnitelman päivityksen. Samalla virasto päivittää yhtiön toimintalisenssin kaivosoikeuksien, turvallisuuden, ympäristönäkökulmien, luonnonsuojelun sekä kaavoituksen osalta.”

–Kaivannaisteollisuuden toiminnanjohtaja Pekka Suomela


”Muutaman
kerran konkurssiin mennyt ja omistajaa vaihtanut kaivos, jossa sulfaatit poistetaan jätevesistä kiehuttamalla. Jätevesiongelmaa ei ole.”

–Suomen Luonnon toimittaja Juha Kauppinen


Mitä mieltä sinä olet?

kaivosteollisuus 
Viite