Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Mikael Ahlfors

Satu Santala.
Vaikeaa. Satu Santalan mukaan köyhyyden poistaminen on vaikeaa mutta mahdollista.Mikael Ahlfors

Vaikeaa. Satu Santalan mukaan köyhyyden poistaminen on vaikeaa mutta mahdollista.

Miten tehdä maailmasta parempi, Satu Santala?

18.6.2013 6.32

Päivi Hujakka

Aloitat heinäkuussa työsi Washingtonissa Maailmanpankin johtokunnan jäsenenä. Pelastuuko maailma köyhyyttä vähentämällä, Satu Santala?

”Köyhyyden poistaminen maailmasta ei ole läpihuutojuttu vaan erittäin vaikeaa. On hieno ajatus, että se on mahdollista meidän elinaikanamme, jos oikeasti halutaan. Äärimmäistä köyhyyttä on jo vähennetty, mutta sen kokonaan poistaminen edellyttää parempia tuloksia hauraissa valtioissa, joissa on äärimmäisen vaikeat olot. Maailmanpankki on tässä yksi toimija, kehitysmaiden oma rooli on ratkaisevan tärkeä.”

Mihin tai keneen panet toivosi, että maailman maiden kehitys saadaan käännettyä hyväksi?

”Laitan toivoni maailman nuorisoon. Nuoret tekevät parempaa maailmaa ja näkevät laajemmin kokonaisuuksia sekä täällä että kehitysmaissa.”

Mitkä ovat maailman pahimmat uhat, ja mitä Maailmanpankki voi niille tehdä?

”Köyhyys, tasa-arvon puute ja ympäristömuutokset. Ilmastonmuutos koskee erityisesti maailman köyhimpiä maita, joissa päivittäinen toimeentulo ja viljelymahdollisuudet voivat monin paikoin heiketä tai hävitä. Maailmanpankin perustehtävänä on köyhyyden poistaminen. Uudessa strategiassa nostetaan vahvasti esille eriarvoisuuden ja epätasa-arvon vähentäminen.”

Maailmanpankki lainoittaa yli 150 maata. Toimisiko pienempi rahoittajaorganisaatio paremmin ja ketterämmin?

”Maailmanpankin ensisijainen tehtävä on rahoittaa pitkäjänteisesti asiakasmaidensa kehitysohjelmia. YK ja kansalaisjärjestöt ovat ensisijaisia auttajia akuutissa kriisitilanteessa ja uusien ratkaisujen pilotoinnissa. Köyhien maiden luonnonvarojen hallinta ja hyötyjen tasapuolinen jakaminen ovat asioita, jossa Maailmanpankin roolia voi kirkastaa.”

Mitä toiveita sinulla on johtokuntakaudellesi?

”Toivoisin saavani näkyvyyttä enemmän Maailmanpankin toiminnalle. Olen hämmästynyt, kuinka vähän pankkia tunnetaan Suomessa. On hyvin vähän ihmisiä, jotka seuraavat, mitä pankki tekee, ja on ihmisiä jotka muistavat, mitä pankki teki 1980-luvulla. Maailmanpankin toiminta on ratkaisevasti muuttunut niiltä ajoilta.”

ilmastonmuutos  köyhyys 
Viite