Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lehtikuva Oy/Valtioneuvoston Kanslia

Paula Lehtomäki.
Tilaa riittää. Paula Lehtomäen mukaan sekä turvetuotanto että suoluonnon suojelu mahtuvat suomalaisille soille.Lehtikuva Oy/Valtioneuvoston Kanslia

Tilaa riittää. Paula Lehtomäen mukaan sekä turvetuotanto että suoluonnon suojelu mahtuvat suomalaisille soille.

Miten uhanalaisten lajien suojelua parannetaan, Paula Lehtomäki?

2.12.2010 15.03

Hanna Eriksson

Tuoreen raportin mukaan Suomi ei ole onnistunut hidastamaan luonnon köyhtymistä. Mitä seuraavan kymmenen vuoden aikana pitää tehdä toisin, jotta lajien uhanalaistuminen saadaan edes hidastumaan, ympäristöministeri Paula Lehtomäki?

”Tarvitsemme lisää metsien suojelualueita erityisesti Etelä-Suomeen. Katse pitää kohdistaa myös talousmetsiin ja niiden käsittelyyn: miten niissä voidaan suojella paremmin uhanalaisia lajeja. Maatalouden ympäristötuen rinnalle voisi harkita jonkinlaista perinnebiotooppitukea.”

Ojitukset ja turpeennosto lisäävät suolajien joutumista uhanalaisiksi. Mitä turpeenkaivuulle pitäisi tehdä?

”Sekä turvetuotanto että arvokkaan suoluonnon suojelu mahtuvat molemmat suomalaisille soille. Suostrategiassa mietitään, miten arvokkaimmat suot turvataan.”

Ilmastonmuutos ja porojen ylilaiduntaminen ovat tappava yhdistelmä tunturiluonnolle. Mitä keinoja on olemassa tilanteen parantamiseksi?

”Ensimmäinen askel olisi se, että tästä asiasta voitaisiin käydä kiihkotonta yhteiskunnallista keskustelua ja miettiä, mitä voimme tehdä.”

luonnonsuojelu  monimuotoisuus 


Lisää aiheesta:Viite