Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Klikkaa kuva suuremmaksi.

Klikkaa kuva suuremmaksi.

Näin Suomessa: Onko tämä demokratiaa?

7.11.2011 7.18

Laura Häkli

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että Suomen nykyinen vaalitapa sorsii pieniä puolueita. Mutta siitä, miten vaaleista saisi nykyistä reilummat, onkin monta mielipidettä.

Vaalilakiuudistusta pohtiva työryhmä aloitti työnsä viime viikon perjantaina, ja tulosta pitää saada jo tämän vuoden loppuun mennessä. Työhön lähdetään valtio-opin professorin Heikki Paloheimon mukaan kuitenkin vääristä lähtökohdista: suunnitelmissa oleva vaalipiirien rukkaaminen on turhaa pipertämistä ja itse asiassa koko d’Hondtin vaalilaskentamenetelmä joutaisi roskakoriin.

”Viime vuonna perustuslakivaliokunnalle antamassani lausunnossa ehdotin, että vaalipiirijako voisi säilyä nykyisellään, mutta d’Hondtin tilalle otetaan vaalilaskentatapa, joka toteuttaa paremmin suhteellisuutta, esimerkiksi Sainte Laguën menetelmä tai Haren kvoottimenetelmä”, Paloheimo sanoo Vihreälle Langalle.

”Vaalialuetoimikunnassa politiikan tutkijat ehdottivat d’Hondtin menetelmän korvaamista jollakin suhteellisuutta paremmin toteuttavalla laskentamenetelmällä, mutta silloiset hallituspuolueet sopivat keskenään, että lähtökohta on d’Hondtin menetelmä ja 3 prosentin juridinen äänikynnys.”

Viime vaalikaudella olisi Paloheimon mukaan ollut suotuisa tilanne laskentajärjestelmän uudistamiseen kaikkien kannalta reilummaksi. Viime hallituksen esitys juridisen äänikynnyksen käyttöönotosta teki kuitenkin hankkeesta perustuslakikysymyksen, eikä esityksellä eduskunnassa enää ole vaadittua kahta kolmasosaa edustajista takanaan – ja siksi työ alkaa alusta.

”Vaalien laskentamenetelmä on meillä ikuisuuskysymys, joka nousee esiin silloin tällöin. Koskaan ehdotukset eivät kuitenkaan ole johtaneet tuloksiin, koska suuret puolueet eivät ole niille lämmenneet.”

Paloheimo ei usko suureen muutokseen nytkään.

”Oletan, että nyt vaalipiirirajoja muutellaan, ja sitten asia on pitkäksi aikaa poissa päiväjärjestyksestä. D’Hondtin vaalitapa on jäämässä meille pitkäksi aikaa, vaikka esimerkiksi muissa pohjoismaissa on käytössä reilumpi Sainte Laguën vaalitapa.”

Hallituksen tavoitteena on saada uusi vaalilaki käyttöön vuoden 2015 eduskuntavaaleihin.

demokratia  eduskuntavaalit 
Viite