Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Näistä Cancúnissa päästiin sopuun

16.12.2010 14.04

Noora Jussila

YK:n alaisuuteen perustetaan ilmastorahasto. Sen tarkoitus on tukea kehitysmaita päästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Lyhyen aikavälin rahoitukseksi vahvistettiin Kööpenhaminassa sovittu 30 miljardia dollaria vuosien 2010–2012 aikana. Pitkän aikavälin tavoitteena on nostaa summa 100 miljardiin dollariin vuosittain vuoteen 2020 mennessä. Rahoituksen lähde on kuitenkin vielä auki, ja rahaston toimintamallia ryhdytään suunnittelemaan ensi vuonna.

Noin 80 maan Kööpenhaminassa antamat päästövähennystavoitteet ankkuroitiin sopimusteksteihin.

Ilmakehän lämpötilan nousu päätettiin pyrkiä pysäyttämään kahteen asteeseen. Maiden antamat päästövähennystarjoukset eivät tähän kuitenkaan riitä, joten ensi vuonna pitää myös puida tiukempia päästövähennyksiä.

Trooppisen metsäkadon ehkäisemiseksi tarkoitetusta REDD+:sta sovittiin. Sopimustekstin kriittisimmät kohdat kaipaavat kuitenkin vielä tarkennuksia ensi vuoden aikana.

Intian ympäristöministerin ehdotus päästövähennystoimien kansainvälisestä raportoinnista ja arvioinnista hyväksyttiin.

Sovittiin, että perustetaan komitea tunnistamaan kehitysmaiden tarpeita puhtaan teknologian siirtoon. Perustettiin myös teknologiakeskus, joka toimii palvelevan puhelimen tavoin ja neuvoo teknologian siirrossa.

Keskusteluja Kioton pöytäkirjan toisesta velvoitekaudesta jatketaan.

ilmastoneuvottelut 
Viite