Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Naisten kuukausipalkka on yli 800 euroa miehiä vähemmän yksityisellä puolella

2.7.2010 10.46

Saija Räsänen

Naiset saavat yksityisellä puolella keskimäärin 815 euroa miehiä vähemmän palkkaa kuukaudessa, selviää Tilastokeskuksen tilastosta.

Kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli lokakuussa 2009 keskimäärin 3 185 euroa, miehillä 3 577 euroa ja naisilla 2 762 euroa.

Tilaston mukaan palkat nousevat yleensä koulutusasteen myötä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden ansiot olivat 40,2 prosenttia suuremmat kuin yksityisen sektorin kuukausipalkat keskimäärin.

Kuitenkin naiset suorittavat miehiä useammin korkeakoulututkinnon. Tilastokeskuksen vuoden 2007 tilaston mukaan korkeakoulututkinnon suorittaneista miehiä oli 28 prosenttia, naisista 45 prosenttia.

Nyt julkaistu tilasto kuvaa tietoja noin 627 000 palkansaajasta, joista miehiä oli noin 52 prosenttia.

 

tasa-arvo  palkka 
Viite