Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Nuorisojärjestöt: Hallituksella 952 päivää aikaa parantaa naisten asemaa

24.5.2013 8.26

Lasse Leipola

Suomella on 952 päivää aikaa huolehtia osaltaan, että YK:n vuosituhattavoitteet naisen aseman parantumisesta toteutuvat. Näin muistutetaan kannanotossa, jonka ovat allekirjoittaneet kaikkien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt.

”Vaadimme Suomen ulkopoliittiselta johdolta selkeitä ja nopeita toimia. Taloudellisesti haasteellisinakin aikoina naisten aseman parantamista on nostettava jatkuvasti esiin kehitysyhteistyössä, maavierailuilla ja kansainvälisissä elimissä toimittaessa: parannuksia on ajettava niin asenteiden tasolla kuin yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttamalla”, kannanotossa todetaan.

Esimerkiksi tiedotteessa nostetaan Nepal, jossa järjestöjen edustajat kävivät koulutusmatkalla toukokuun alussa.

”Edellisissä vaaleissa tilapäisellä lailla varmistettiin 33 prosentin edustus naisille perustuslakia säätävässä kokouksessa ja Nepalin valmistautuessa seuraaviin vaaleihin vaikuttaa siltä, etteivät pääpuolueiden johtajat ole sitoutuneita kiintiön säilyttämiseen”, kannanotossa todetaan.

Lisäksi puolueiden nuorisojärjestöt vaativat toimenpiteitä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi.

”Sukupuolittunut väkivalta on epätasa-arvon ja naisten oikeuksien toteutumattomuuden systemaattisin ja laajamittaisin ilmenemismuoto, ja se puuttuu nykyisistä vuosituhattavoitteista. Ilman naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamista ei voida saavuttaa tasa-arvoa ja naisten täysiä oikeuksia.”

Poliittisten nuorisojärjestöjen Nepalin matkan järjestivät Demo ry ja UNDP.

tasa-arvo  kehitysyhteistyö 
Viite