Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Methos31 / Wikimedia Commons (CC-BY-SA)

Tuulivoimapuisto Ranskassa.
Jotain hyvääkin. Argentiina, Brasilia ja Ranska nostetaan raportissa esimerkkeinä hiili-intensiteettiään selvästi pienentäneistä maista.Methos31 / Wikimedia Commons (CC-BY-SA)

Jotain hyvääkin. Argentiina, Brasilia ja Ranska nostetaan raportissa esimerkkeinä hiili-intensiteettiään selvästi pienentäneistä maista.

Nykymenolla päästöt on päästelty vuonna 2034

8.11.2013 8.31

Lasse Leipola

Vähähiiliseen talouteen pitäisi siirtyä kahdeksan kertaa nykyistä nopeammin, jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin rajoitettua kahteen asteeseen.

PricewaterhouseCoopersin tuoreen arvion mukaan hiili-intensiteetin, eli sen, kuinka paljon päästöjä syntyy suhteessa bruttokansantuotteeseen, tulisi laskea vuosisadan loppuun asti kuudella prosentilla per vuosi. Nykyinen tahti on 0,7 prosenttia. Nykytahdin tuplaaminen johtaisi neljän asteen lämpenemiseen.

Konsulttiyhtiön arvion mukaan ne päästöt, jotka tämän vuosisadan aikana voidaan päästä, on nykytahdilla päästetty vuoteen 2034 mennessä.

Raportin mukaan nykykehitys näyttää erityisen huolestuttavalta kolmesta syystä. Ensinnäkin IPCC:n tuore raportti vahvistaa entisestään käsitystä siitä, että ihmiskunnan päästöt lämmittävät ilmastoa. Toisekseen Maailmanpankin Turn Down the Heat -raportti osoittaa ilmastonmuutoksen valtavat kustannukset.

Kolmantena huolestuttavana seikkana raportissa mainitaan päästöjä vähentävien teknologioiden käyttöönoton hitaus suurista odotuksista huolimatta. Esimerkkeinä tästä mainitaan ydinvoima ja hiilidioksidin talteenotto.

Muutokset energiantuotannossa eivät myöskään ole juurikaan pienentäneet hiili-intensiteettiä vaan esimerkiksi viime vuoden laskusta 92 prosenttia aiheutui energiatehokkuuden paranemisesta.

ilmastonmuutos  päästöt 
Viite