Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Hannu Huovila / TVO

OL1 ja OL2.
Vielä neljäskin? Eurajoella on jo kaksi valmista ja yksi keskeneräinen ydinvoimala.Hannu Huovila / TVO

Vielä neljäskin? Eurajoella on jo kaksi valmista ja yksi keskeneräinen ydinvoimala.

OL4:kään ei kelpaa ympäristöministeriölle

22.8.2014 10.29

Sammeli Heikkinen

Ympäristöministeriö raippasi kovin sanoin Fennovoiman voimalahankkeen loppukeväästä. Nyt tulilinjalle joutuu Olkiluoto 4, jonka periaateluvalle Teollisuuden voima hakee viiden vuoden jatkoaikaa.

Ympäristöministeriö toivoo työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamassaan lausunnossa, että tem päätyy hylkäämään TVO:n hakemuksen.

Tärkein perustelu hylkyehdotukselle on se, että TVO:n pitäisi hakea kokonaan uutta periaatelupaa, jollei se ehdi hakea Olkiluoto nelosen rakennuslupaa ennen ensi vuoden puoliväliä.

TVO on vedonnut Olkiluoto 3:n myöhästymiseen ja pyytänyt siksi periaateluvan täydennyksenä viiden vuoden jatkoaikaa periaateluvan voimassaololle. Ympäristöministe­riön lausunnossa menettelyä kutsutaan ohituskaistaksi. Ministeriön mukaan ydinenergialaki ei myöskään tunne tällaista täydennystä, joten siitä pitäisi saada oikeuskanslerin lausunto.

Lisäksi ympäristöministeriö arvioi, että Suomen sähkönkulutusennusteet ovat muuttuneet alkuperäisen lupahakemuksen pohjana olleista vuoden 2008 ennusteista niin paljon, että hankkeen tarpeellisuutta olisi syytä tarkastella kriittisesti.

Varsinaisten ympäristövaikutusten osalta aiempi arvio pitää eikä esimerkiksi tarvetta uudelle ympäristövaikutusten arvioinnille ministeriön mukaan ole.

Tem pyysi lausuntoja Olkiluoto 4:n periaatepäätöksen täydennyksestä elokuun puoliväliin mennessä. Käsittelyllä alkaa olla kiire, sillä elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok) lupasi, että asia viedään hallituksen käsittelyyn syyskuussa.

Enimmäkseen lausujilla ei näytä olevan huomautettavaa periaateluvan pidennykseen. Esimerkiksi Säteilyturvakeskus arvioi, ettei uudelle määräajalle ole estettä ydinturvallisuuden kannalta.

Myöskin Eurajoen kunta, jonka alueelle OL4 rakennettaisiin, sekä Lounais-Suomen aluehallintovirasto katsovat, ettei jatkoajalle ole estettä.

Sen sijaan Ahvenanmaan maakuntahallitus suhtautuu hankkeeseen kriittisesti. Sen antamassa lausunnossa ollaan huolissaan siitä, että energiantuotannossa keskitytään ydinvoimaan uusiutuvan energiantuotannon sijaan.

Vihreiden mielestä Olkiluoto 4:lle annettava lisäaika rikkoisi hallitusohjelmaa.

ydinvoima 
Viite