Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Onko ydinvoima tarpeellista?

18.3.2011 13.00

Sammeli Heikkinen

Tulevaisuuden ydinvoima seisoo puujaloilla

Suomesta on tulossa yksi maailman ydinvoimariippuvaisimmista maista. Olkiluotoon rakennettavan voimalan lisäksi kaksi muuta laitosta on saanut luvan.

2020-luvulla Suomessa pitäisi olla seitsemän ydinreaktoria, mutta mihin niiden tuottama sähkö kuluu?

Ydinvoimalalupaprosessin pohjana oli ennuste, jonka mukaan vuonna 2020 Suomi kuluttaa 98 teravattituntia sähköä. Tästä liki 60 prosenttia tuotetaan seitsemässä ydinreaktorissa.

Ennuste perustuu paitsi asialliseen arvioon, myös toiveikkaaseen käsitykseen auringonlaskun alaksi arvioidun metsäteollisuuden tulevaisuudesta.

Alkuperäinen sähkönkulutusennuste lupaprosessin pohjaksi tehtiin vuoden 2009 lopulla. Asiantuntijoiden käsityksen mukaan 2020 sähköä tarvitaan 91 teravattituntia. Nousua nykyiseen noin 87 teravattitunnin kulutukseen ei siis ollut paljon.

Ennusteen käsittelyynsä ottanut ministerityöryhmä ja prosessia vetänyt elinkeinosministeri Mauri Pekkarinen vakuuttuivat kuitenkin metsäteollisuuden lobbareiden puheista ja ruuvasivat ennusteen 98 teravattituntiin. Tie oli auki kahdelle uudelle voimalalle.

”Ministerityöryhmä muutti ennustetta sen tavoitteellisen käsityksen pohjalta, että metsäteollisuuden kasvu Suomessa on mahdollista, eikä uusia tehtaiden sulkemisia tule”, sanoo ryhmäpäällikkö Arto Lepistö työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tarkoittaako tavoitteellinen käsitys suomeksi sanottuna toivomusta?

”No, sen asian jätän sinun tulkittavaksesi”, Lepistö naurahtaa.

Mutta tehtaita suljettiin. Stora Enso ilmoitti heti ydinvoimapäätöksen jälkeen sulkevansa kaksi paperikonetta Varkaudesta. Syksyllä M-Real kertoi lopettavansa paperinteon Sysmässä.

Lepistö myös pohtii, miten realistista on olettaa, että nyt suunnitteluvaiheessa olevat ydinvoimalat tuottaisivat sähköä täydellä teholla jo 2020.

Esimerkiksi Olkiluodon uuden voimalan, jonka rakentaminen alkoi vuonna 2005, piti olla tuotantokunnossa vuonna 2009. Tämänhetkisen arvion mukaan voimalan käyttötestit voitaisiin aloittaa vuonna 2013.

 

Energian tuottajalle ydinvoima on tällä haavaa muita sähköntuotantomuotoja kannattavampi. Alkuinvestointi on kuitenkin valtava, ja sen kattamiseen menee pitkään. Tässä mielessä ydinvoima on taloudelliselta kannalta varsin samanlaista kuin tuulivoima.

”Oleellista on sen vuoksi tuottaa mahdollisimman paljon sähköä”, sanoo Energiateollisuus ry:n energia- ja ympäristöpolitiikasta vastaava johtaja Jukka Leskelä.

Leskelän mukaan uusi ydinvoimala ei toimi heti täydellä teholla. Täyteen iskuun virittämiseen voi mennä muutamia vuosia.

Ydinvoiman kannattavuuteen vaikuttaa ennen kaikkea sähkön markkinahinta. Tällä haavaa jo rakennettu ydinvoima jauhaa sähköä Leskelän mukaan hieman muita tuotantomuotoja kannattavammin.

Ydinvoiman tuotantokustannukset ovat nousseet nopeammin kuin muiden energiantuotantomuotojen. Tämä johtuu muun muassa rakennusmateriaalien hinnannoususta sekä ydinvoimaloiden turvavaatimusten kiristymisestä.

”Myös viivästymiset rakentamisaikatauluissa ovat nostaneet ydinvoiman kustannuksia”, Leskelä pohtii.
Viite