Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Chris Lim / Wikimedia (CC-BY-SA)

Tuulivoimaa Kiinassa.
Nouseva ala. Kiinassa nousee nyt vauhdilla uusia tuulivoimaloita.Chris Lim / Wikimedia (CC-BY-SA)

Nouseva ala. Kiinassa nousee nyt vauhdilla uusia tuulivoimaloita.

Ovatko Kiina ja Yhdysvallat osa ilmasto-ongelmaa vai sen ratkaisua?

7.5.2013 9.34

Lasse Leipola

Kiina ja Yhdysvallat kiihdyttävät toimiaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tällaiseen lopputulokseen on päätynyt Australian ilmastopaneeli viime viikolla julkaistussa The Critical Decade -raportissaan, jossa on arvioitu eri maiden ilmastopolitiikkaa.

Kiina ja Yhdysvallat, jotka tuottavat noin 37 prosenttia maailman päästöistä, ovat saavuttamassa asettamansa tavoitteet. Yhdysvalloissa päästöt ovat laskeneet jo vuosia sen ansiosta, että öljyä korvataan maakaasulla. Myös autojen päästöjä on onnistuttu vähentämään. Kokonaispäästövähennys on suurempi kuin missään muussa maassa koskaan aiemmin lukuun ottamatta Neuvostoliiton hajoamisesta seurannutta teollisuuden romahtamista.

Kiinan päästöt puolestaan kasvavat voimakkaan talouskasvun vuoksi. Maa on kuitenkin luvannut vähentää päästöintensiteettiään, eli päästöjä suhteessa talouden kokoon. Viime vuonna se onnistui tässä jopa tavoitettaan paremmin. Lisäksi sähkön kysynnän kasvu on saatu jo hidastumaan. Vaikka suuri osa kasvun vaatimasta energiasta tuotetaan hiilellä, nostetaan raportissa esiin uusiutuvan energian poikkeuksellinen lisäys viime vuosina.

Vuonna 2005 Kiinan tuulivoima kapasiteetti oli vain hieman yli yhden gigawatin. Viime vuonna kapasiteetti oli 63 gigawattia ja sen odotetaan kasvavan 100 gigawattiin vuonna 2015. Aurinkovoiman suhteen kasvu on ollut vielä voimakkaampaa: vuoden 2005 noin 0,1 gigawatista on noustu jo 7 gigawattiin ja seuraavan muutaman vuoden aikana kapasiteetin uskotaan kolminkertaistuvan 21 gigawattiin. Kokonaismäärät ovat vielä esimerkiksi EU:ta pienemmät, mutta ero kapenee nopeasti.

Raportissa todetaan, että vaikka globaali paine vähentää päästöjä kasvaa, eivät nykyiset toimet ole riittäviä. Sen mukaan tällä vuosikymmenellä on luotava perusta sille, että päästöt saadaan lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä. Erityisesti lisätoimenpiteitä vaaditaan Kiinan ja Yhdysvaltain kaltaisilta suurilta päästelijöiltä.

ilmastonmuutos  päästöt 
Viite