Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Istockphoto / Brittany Carter Courville

Hiilivoimala.
Eroon hiilestä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii hiilen käytön vähentämistä. Istockphoto / Brittany Carter Courville

Eroon hiilestä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii hiilen käytön vähentämistä.

Päästöleikkauksilla kiire rajun ilmastonmuutoksen estämiseksi

25.8.2008 12.08

Vihreä Lanka

Ihmiskuntaa kohtaa äärimmäinen ja arvaamaton ilmastonmuutos, jos päästöjä ei saada laskuun ennen vuotta 2015.

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut kolme selvitystä kansanedustaja Oras Tynkkysen vetämän ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon taustaksi.

Ilmatieteen laitoksen, Merentutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston yhteisessä Epälineaariset ja äärimmäiset ilmastonmuutokset -selvityksessä todetaan, että ilmastonmuutos voi aiemmista arvioista poiketen edetä rajusti ja nykäyksittäin.

Arvion mukaan jo muutaman asteen lämpenemisellä on peruuttamattomia seurauksia.

Esimerkiksi Grönlannin mannerjäätikkö voi ajan kuluessa sulaa täysin, jos maapallon keskilämpötila kohoaa 1–2 astetta nykyisestä. Länsi-Antarktiksen mannerjäätikkö voi sulaa 300 vuodessa ja nostaa merivedenpintaa viidellä metrillä, jos lämpötila nousee 3–5 asteella.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n laatimassa Kahden asteen ilmastotavoite -selvityksessä arvioidaan mahdollisuuksia rajoittaa ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen.

Tavoitteessa pysyminen edellyttää, että maailman päästöt kääntyvät laskuun ennen vuotta 2015. VTT:n mukaan tämä vaatii muun muassa päästökauppaa, investointitukia, valistusta sekä hiilen käytön nopeaa vähentämistä esimerkiksi lisäämällä ydinvoimaa ja uusiutuvan energian käyttöä.

Suomen tulisi vuoteen 2050 mennessä vähentää päästöjään 60–85 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna.

Toisessa selvityksessä, Gaia Consultingin tekemässä Skenaariot pitkän aikavälin ilmastopolitiikan laadinnassa, arvioidaan, että tulevaisuusskenaarioita voitaisiin käyttää entistä monipuolisemmin kansallisessa ilmastopolitiikassa.

Selvityksen mukaan teknologian kehittyminen on tärkeää, mutta yhteiskuntien olisi siirryttävä vähähiiliseen kulutukseen ja tuotantoon.

ilmastonmuutos 
Viite