Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Perheen sisäinen adoptio askeleen lähempänä homopareille

2.6.2008 11.48

Vihreä Lanka

Oikeusministeriön asettama työryhmä esittää rekisteröidyssä parisuhteessa eläville mahdollisuutta adoptoida parisuhteen toisen osapuolen lapsi. Tällaisen perheen sisäisen adoption jälkeen lasta pidettäisiin parin yhteisenä lapsena.

Nykyisin perheen sisäinen adoptio on mahdollinen vain aviopareille.

Uudistus parantaisi rekisteröityjen parien perheissä elävien lasten oikeudellista asemaa. Lapsen suhde adoptiovanhempaan olisi sama kuin biologiseen vanhempaan muun muassa huoltoa, tapaamisoikeutta, elatusvelvollisuutta ja perintöoikeutta koskevissa asioissa.

Työryhmän arvion mukaan sisäistä adoptiota hakisi muutaman ensimmäisen vuoden aikana alle 200 perhettä.

 

seksuaalivähemmistöt 
Viite