Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Perustuslaki turvaa viestien salaisuuden

28.11.2013 15.47

Juha Honkonen

Viranomaisten valvontaoikeuksien laajentaminen edellyttää perustuslain muutoksen. Perustuslain 10. pykälä kuuluu:

”Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.”

Pykälä jatkuu:

”Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.”

Pykälä antaa siis viestien seurantaoikeuden tilanteissa, joissa rikos on jo tehty.

Perustuslain muutos vaatii eduskunnassa kahden kolmasosan kannatuksen. Sitä ennen esitystä on täytynyt kannattaa edellisen kauden enemmistö. Kiireellisissä tapauksissa riittää, että saman kauden kansanedustajista viisi kuudesta on kannattanut asian käsittelyä.
Viite