Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Perustuslakivaliokunta: Turkistarhauksen kieltäminen mahdollista

7.6.2013 13.45

Lasse Leipola

Eduskunnan perustuslakivaliokunta linjasi tänään perjantaina, ettei perustuslaki estä turkistarhauksen kieltämistä, jos eduskunnan enemmistö pitää sitä epäeettisenä elinkeinona. Lausunto perustuu asiantuntijoiden yksimieliseen näkemykseen.

Perustuslain perusteella on kuitenkin huolehdittava muun muassa riittävästä siirtymäajasta. Tätä ei kuitenkaan ole huomioitu kansalaisaloitteessa, joten vihreiden kansanedustaja Tuija Braxin mukaan edessä on yksi kolmesta vaihtoehdosta.

Aloitteen vastustajat voivat tietenkin esittää mietintöön kirjoitettavaksi, että aloite hylätään. Aloitteen kannattajat taas voivat joko pyrkiä maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyssä täydentämään kansalaisaloitetta riittävillä siirtymäsäännöksillä ja lähettää sen jälkeen aloite uudelleen perustuslakivaliokunnan tarkistettavaksi”, Brax kirjoittaa vihreiden sivuilla.

”Tai sitten he voivat kirjoittaa mietintöön vaatimuksen, että hallituksen on ryhdyttävä valmistelemaan turkistarhauskieltoa siten, että esityksessä on siirtymäsäännökset.”

turkistarhaus 
Viite