Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Pesivää lintua ei saa häiritä – paitsi kaatamalla puita

4.6.2013 8.49

Lasse Leipola

Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa rauhoittaa Suomen metsät hakkuista lintujen pesimäajaksi. Luonnonsuojelulaki kieltää erikseen lisääntymisaikaisen häirinnän, mutta saman lain poikkeuspykälä sallii kesähakkuut.

”Kiihkeimpään lisääntymisaikaan tehtävät hakkuut eivät ole ekologisesti eivätkä etenkään eettisesti kestävää metsätaloutta. Vaikka mitään tarkkaa määrää ei voida sanoa, niin on arvioitu, että metsäkoneiden kourissa tuhoutuu vuosittain Suomessa kymmeniä tuhansia lintujen pesiä, munia ja poikasia”, suojeluasiantuntija Risto Mustonen sanoo SLL:n tiedotteessa.

Järjestön mukaan hakkuita tulisi rajoittaa huhtikuun ja heinäkuun välillä erityisesti lehtipuuvaltaisissa metsissä sekä rantametsissä. SLL toivoo, että Metsähallitus toimisi vastuullisena tiennäyttäjänä ja luopuisi omista kesähakkuistaan.

Myöskään metsäsertifikaateista ei ole pesiville linnuille apua, sillä vaikka FSC asettaa asiassa joitain rajoituksia, ei yleisempi PEFC säätele kesähakkuita mitenkään.

Järjestön mukaan kesähakkuista luopumisella olisi taloudellisia hyötyjä metsänomistajalle, koska maaperälle ja puustolle aiheutuvat korjuuvauriot vähenisivät ja talousmetsissä haitallisen juurikäävän leviäminen hidastuisi.

luonnonsuojelu  metsät  linnut 
Viite