Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Puheenjohtaja Kulmala jättää ilmastopaneelin - uudeksi vetäjäksi Markku Ollikainen

24.3.2014 10.59

Sammeli Heikkinen

Kansallisen ilmastopaneelin jäsenistö pysyy pitkälti ennallaan myös uudella, vuoden 2015 loppuun kestävällä kaudella. Suurin muutos on se, että paneelin puheenjohtajana toiminut professori Markku Kulmala jättää ryhmän kokonaan. Uudeksi puheenjohtajaksi tulee professori Markku Ollikainen.

Kulmalan lisäksi myöskään emeritusprofessori Ilkka Savolainen ei jatka paneelin toisella kaudella. Uusina jäseninä mukaan tulevat ilmasto-oikeuden asiantuntija professori Kati Kulovesi Itä-Suomen yliopistosta, liikenteen energiankäyttöön ja moottoritekniikkaan keskittynyt tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund Teknologian tutkimuskeskuksesta VTT:stä ja ilmakehätieteiden asiantuntija professori Timo Vesala Helsingin yliopistosta.

Markku Kulmala on Suomen viitatuimpia tieteentekijöitä. Hän on tutkinut erityisesti ilmakehän aerosoleja. Uusi puheenjohtaja Ollikainen on ympäristöekonomien professori, jonka erikoisalaa ovat muun muassa päästökaupan kaltaiset markkinapohjaiset, ympäristönsuojeluun tähtäävät mekanismit.

Vuoden 2011 lopussa perustettu ilmastopaneeli laati ensimmäisellä kaudellaan selvityksiä muun muassa kansallisesta ilmastolaista ja EU:n ilmastopolitiikasta käytävän keskustelun pohjaksi.

ympäristö 
Viite