Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Puhisehdokkaat puntarissa

13.5.2011 9.34

Jukka Vahti

Anni Sinnemäki

+ Valtakunnallisesti tunnetuin puheenjohtajaehdokas ja ainoa ehdokas, jolla on ministerikokemusta.

+ Hallitsee politiikan asiasisällöt, osaa neuvotella ja tulee hyvin toimeen myös muiden puolueiden ihmisten kanssa.

Persoonallinen esiintymistyyli ja puhetapa jakaa voimakkaasti suuren yleisön mielipiteitä.

Tuore vaalitappio on painolasti nykyisen puheenjohtajan ansioluettelossa. Puheenjohtajavaalin tulos näyttää, kuinka raskaana taakkana se nähdään.

Ville Niinistö

+ Vahva kokemus valtakunnan politiikan johtotehtävistä eduskuntaryhmästä.

+ Voisi tuoda vihreille liikkuvia, keskiluokkaisen maltillisia äänestäjiä pääkaupunkiseudun ulkopuoleltakin.

Tuskin toisi suurta muutosta vihreiden politiikkaan, koska on ollut keskeisenä hahmona nykylinjaa luomassa ja kantaa tämän vuoksi vastuuta myös vaalitappiosta.

Turkulaisuus – uhka vai mahdollisuus?

Outi Alanko-Kahiluoto

+ On selkeä vaihtoehto vihreiden viime vuosien menolle.

+ Voisi nostaa vihreiden profiilia taistelussa vasemmistoliittoa vastaan erityisesti pääkaupunkiseudulla sosiaali- ja kulttuuripolitiikan teemoilla.

Valtakunnallisesti suhteellisen tuntematon nimi, poliittinen profiili ja paineensietokyky monelle arvoitus.

Vasemmistolaisuusleimansa vuoksi voi karkottaa porvarismielisiä äänestäjiä.

Mika Flöjt

+ Todellinen vaihtoehtoehdokas, uusi kasvo pienien piirien ulkopuolelta voisi aloittaa puhtaalta pöydältä ja antaa vihreille uuden alun.

+ Lapin mies toisi vihreille erämaauskottavuutta.

Kääntämätön kortti valtakunnanpolitiikassa: täysin tuntematon suurelle ja vähän pienemmällekin yleisölle.

Millaisia ovat ympäristökysymyksiin keskittyneen ehdokkaan visiot työllisyyden ja talouden kohentamisesta, sosiaaliturvan tai vähemmistöjen aseman parantamisesta?
Viite