Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Des Colhoun, Wikimedia Commons (CC-BY-SA)

Raakku.
Erittäin uhanalainen. Raakkukannat kärsivät muutoksista elinympäristössä.Des Colhoun, Wikimedia Commons (CC-BY-SA)

Erittäin uhanalainen. Raakkukannat kärsivät muutoksista elinympäristössä.

Raakkujen tila paljastui pelättyä huonommaksi

13.5.2014 12.33

Hannele Suojanen

Suomen jokihelmisimpukka- eli raakkukannan tila paljastui odotettua huonommaksi Metsähallituksen vetämässä Raakku!-hankkeessa. Erittäin uhanalaiseksi luokitellun raakun tila on hälyttävä, sillä vesirakentaminen on kaventanut raakkupopulaatioiden elintilaa.

Metsä- ja suo-ojitukset, auraus ja metsäautoteiden rakentaminen muuttavat raakkujen elinolosuhteita heikentäen lisääntymismahdollisuuksia. Muutokset veden laadussa ja määrässä uhkaavat indikaattorilajina toimivaa raakkua, jonka kannan hyvinvointi ilmentää jokiluonnon puhtautta.

”Raakun häviäminen vaikuttaa laajalti, sillä raakut luovat tehokkaina vedenpuhdistajina erinomaisen elinympäristön monille joen eliölajeille, muun muassa lohikaloille”, summaa hankkeen vetäjä Panu Oulasvirta Metsähallituksen tiedotteessa.

Kalateiden rakentaminen parantaa lohiriippuvaisen raakun lisääntymismahdollisuuksia, sillä jopa 200-vuotiaiksi elävät jokihelmisimpukat tarvitsevat isäntäkalan toukkavaiheeseen.

Laboratoriossa kasvatettujen simpukoiden siirtoistutuksilla voidaan elvyttää tilapäisesti raakkukantaa, mutta taantumisen ehkäisemisessä kestävin suojelutoimi on valuma-alueiden kunnostaminen.

luonnonsuojelu  vesistöt 
Viite