Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Rikas mies elää yli 12 vuotta köyhää kauemmin

11.4.2011 9.26

Saija Räsänen

Väestöryhmien väliset sosioekonomiset terveyserot jatkavat kasvuaan, vaikka kuilun kasvamista köyhien ja rikkaiden välillä on yritetty suitsia monissa hankkeissa, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tänään julkaisemasta raportista Kapeneeko kuilu?

Rikas elää raportin mukaan köyhää pidempään. Ero ylimmän ja alimman tuloviidenneksen elinajanodotteessa oli vuonna 2007 miehillä 12,5 vuotta ja naisilla 6,8 vuotta, kun ero vielä vuonna 2000 oli miehillä 9,9 vuotta ja naisilla 4,9 vuotta.

Alimman tuloryhmän elinajanodote on juuttunut 1990-luvun alun lukemiin, kun muiden elinajanodotteet ovat kasvaneet tasaisesti 1980-luvun lopulta lähtien.

Terveyserojen kasvun syyt löytyvät THL:n mukaan Suomen yhteiskuntapolitiikasta, joka on ollut ajoittain ristiriidassa terveyseroja kaventamaan pyrkivien ohjelmien kanssa. Tuloerojen, köyhyyden ja työttömyyden lisääntyminen on näkynyt myös kaikkein köyhimpien terveyden heikkenemisenä.

Raportin mukaan yksittäisten hankkeiden sijaan tarvitaan pitkäkestoista ja laaja-alaista, hallinnonrajat ylittävää poliittista tahtoa supistaa terveyserojen kuilua.

terveys 
Viite