Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Rikkidirektiivi pistää kuriin myös etelän laivat: ”Säästää ihmishenkiä”

22.5.2012 15.46

Tuija Siltamäki

Tänään tiistaina vahvistettu EU-direktiivi tiukentaa laivojen rikkipäästöjä myös eteläisillä merialueilla. Parlamentin esittelijänä ja pääneuvottelijana toiminut Satu Hassi (vihr) on tulokseen tyytyväinen.

”Uudet rajoitukset hyödyttävät ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua. Peräti 50 000 eurooppalaisen arvioidaan kuolevan ennenaikaisesti laivaliikenteen päästöjen vuoksi”, Hassi sanoo tiedotteessaan.

Nyt sovitulla direktiivillä toteutetaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa sovitut laivapäästöjen rikkirajat. IMO:n mukaan päästörajoitusalueilla, kuten Itämerellä, tulee vuonna 2015 voimaan 0,1 prosentin rikkiraja. Muilla merillä rikkiraja on vuodesta 2020 alkaen 0,5 prosenttia, mutta määräajasta voidaan joustaa viidellä vuodella. Euroopassa lykkäystä ei käytetä. Hassin mukaan eteläisen Euroopan meriä koskeva tiukennus on ihmisten terveyden kannalta "erinomainen asia".

"Se varmistaa myös, ettei ero pohjoisen ja eteläisen Euroopan päästörajojen välillä voi venyä kymmeneen vuoteen. Rajoittamattomina laivaliikenteen rikkipäästöt Euroopassa ylittäisivät kaikki maalla syntyneet päästöt vuoteen 2020 mennessä."

Hassi uskoo, että uudistukset parantavat myös ilmanlaatua Etelä-Euroopassa.

"Samalla ne vähentävät ilmansaasteiden aiheuttamia sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia myös IMO:n päästörajoitusalueiden ulkopuolella."

päästöt  ympäristönsuojelu  EU 
Viite