Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Klikkaa kuva suuremmaksi.

Klikkaa kuva suuremmaksi.

Romuttaako tukiremontti puoluelehdistön?

18.4.2013 11.17

Juha Honkonen

Puolueiden viestintätuki saattaa siirtyä lähivuosina historiaan. Oikeusministeriössä, valtioneuvoston kansliassa ja valtiotalouden tarkastusvirastossa on keskusteltu siitä, että puoluetoiminnan yleinen tuki ja viestintätuki voitaisiin yhdistää. Tällöin vaarassa olisivat Vihreä Lanka ja muut puoluelehdet, jotka saavat suurimman osan rahoituksestaan viestintätuesta.

Asiaa sivuttiin oikeusministeriön ja puoluesihteerien tapaamisessa pääsiäisen alla. Virkamiesten hahmotelmat saivat puoluetoimistojen esimiehiltä alustavasti hyväksyvän vastaanoton. Mistään ei kuitenkaan vielä päätetty.

”Olemme virkamiestasolla miettineet, että näiden kahden tukimuodon yhdistäminen selkeyttäisi puoluetuen käytön valvontaa. Nehän maksetaan samalta momentilta, ja puolueet voivat jo nyt käyttää niitä varsin vapaasti”, oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen sanoo.

Puoluelehdille tarkoitettua tukea alettiin karsia jo 2007, jolloin Euroopan unioni totesi suomalaisen lehdistötukijärjestelmän kilpailulainsäädännön vastaiseksi. Seurauksena lehdistötuki yhdistettiin puoluetukeen. Hallituspuolueiden puoluesihteerit päättivät 2008, että entisen lehdistötuen suuruinen summa käytettäisiin vastakin puolueiden paperi- ja verkkolehtien tukemiseen.

Syntynyttä viestintätukea ei kuitenkaan kirjattu lakiin. Jako puoluetoiminnan yleiseen tukeen ja viestintätukeen on kirjattuna vain vuosittaisissa valtion talousarvioissa. Näin ollen tukien yhdistäminen saattaa nopeimmillaan tapahtua jo ennen seuraavia hallitusneuvotteluja.

Viestintätuen käyttämiseen ei ole rajoitteita. Näin ollen etenkin perussuomalaisten tapa säätiöidä rahaa ja säästää sitä vaalimainontaan on sallittu.

”Yhtenä ongelmana on nähty juuri se, ettei viestintää ole määritelty mitenkään”, kertoo oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikön johtaja Johanna Suurpää.

Vaikka tuet yhdistettäisiin, ministeriön mukaan on mahdollista korvamerkitä osa rahoista viestintään. Nykyään yleisestä puoluetoiminnan tuesta kymmenys on käytettävä nais- ja kymmenys piiritoimintaan.

”Ainakin omasta mielestäni voitaisiin selvittää, olisiko kilpailulainsäädännön puitteissa mahdollista osoittaa määräosa avustuksesta puolueiden printtiviestintään samaan tapaan kuin avustusta osoitetaan puolueen piiri- ja naisjärjestöille”, Tiusanen sanoo.

Lehdistötuki luotiin aikanaan politiikan tiedon levittämiseksi ja keskustelun virittämiseksi yhteiskunnassa. Journalismi on tähän asti nähty parhaaksi keinoksi. Jos tuet yhdistetään, puoluetoimistojen saama tuki lähes kaksinkertaistuisi ja lehtien tuki olisi täysin puolueista kiinni.

Kansan Uutisten päätoimittajan Jouko Joentaustan mukaan yhdistäminen vaarantaisi puoluelehtien riippumattomuuden.

”Helposti siinä isännän ääntä käytetään, jos rahat alkavat mennä puoluesihteerin kautta. Puoluelehdillä voivat olla ankeat ajat edessä”, Joentausta sanoo.

Vanhimmat puoluelehdet ovat yli satavuotiaita. Vihreä Lanka täyttää tänä vuonna 30 vuotta.

media  puoluelehdet 
Viite