Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Wikimedia Commons

Jätettä Afrikassa
Romua riittää. Eurooppalaista sähköromua dumpataan muun muassa Ghanaan.Wikimedia Commons

Romua riittää. Eurooppalaista sähköromua dumpataan muun muassa Ghanaan.

EU aikoo tukkia sähköjätevirran kehitysmaihin

21.9.2012 12.41

Aino Haavio

Tuore EU-direktiivi hillitsee sähkö- ja elektroniikkajätteen vientiä kehitysmaihin. Vaarallisen jätteen vienti on ollut kiellettyä EU:n ja OECD:n ulkopuolisiin maihin 1990-luvulta lähtien, mutta se on silti jatkunut laajasti.

Elokuussa voimaan tulleen direktiivin mukaan EU-maiden on vuoden 2016 alusta lähtien kerättävä talteen 45 prosenttia markkinoille laskemistaan elektroniikkatuotteista. Vuonna 2019 keräysvelvoite nousee 65 prosenttiin. Toistaiseksi EU-alueella erilliskerätään vain noin kolmannes myydystä elektroniikasta.

Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vientiä aletaan myös valvoa entistä tarkemmin. Vastuuta valvonnasta halutaan siirtää kehitysmaiden ostajilta ja tullilta eurooppalaisille vientiyrityksille. Vientiyritysten on testattava ja osoitettava dokumentein, että kehitysmaihin uudelleenkäyttöön tarkoitetut laitteet ovat käyttökelpoisia eivätkä jätettä.

Euroopasta elektroniikkaa viedään erityisesti Länsi-Afrikkaan. Suurimpia ostajia ovat Nigeria ja Ghana. Vuonna 2009 Ghanan tuonnista 70 prosenttia koostui käytetyistä sähkö- ja elektroniikkalaitteista, ja niistä 85 prosenttia oli peräisin EU-alueelta. Kaikesta Ghanaan tuodusta elektroniikasta peräti 30 prosenttia oli säädösten vastaisesti käyttökelvotonta romua.

Sähkö- ja elektroniikkajätteen epäasianmukainen käsittely muodostaa Länsi-Afrikassa merkittävän ympäristö- ja terveysongelman.

Korjauskelvottomia matkapuhelimia, tietokoneita, televisioita ja jääkaappeja hävitetään esimerkiksi polttamalla avotulella. Myrkylliset raskasmetallit leviävät ilmaan, maaperään ja vesistöihin ja kuormittavat ihmisten terveyttä.

Erityisesti Britannia mutta myös Ranska ja Saksa vievät elektroniikkaa laajamittaisesti Afrikkaan. Romunvienti kukoistaa, sillä ympäristönormien kiertäminen kannattaa taloudellisesti.
Viite