Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sääntely ajaa hiilivoimaloita eläkkeelle Yhdysvalloissa

9.10.2012 9.21

Lasse Leipola

Ilmansaasteita koskevan sääntelyn kiristäminen voi sulkea Yhdysvalloissa lähivuosina jopa satoja hiilivoimaloita.

Tutkimuslaitos Brattle Groupin arvion mukaan hiilivoiman tuotantokapasiteetti laskee seuraavan viiden vuoden aikana 59–77 gigawatilla. Lukuun on laskettu mukaan myös jo ilmoitetut sulkemiset, joita on noin 30 gigawatin edestä.

Kiristyksien lopullisesta tasosta ei ole vielä päätetty, mistä johtuen arviossa on vielä suurehko haarukka. Brattle Groupin ekonomistien mukaan on todennäköistä, että sääntely kiristyy vähemmän kuin enemmän.

Vuonna 2009 Yhdysvalloissa oli hiilivoimalakapasiteettia noin 340 gigawattia, joten alimmankin arvion, eli 59 gigawatin vähennyksen, toteutuminen tarkoittaisi keskimäärin joka kuudennen voimalan sulkemista.

Sääntelyn lisäksi toinen keskeinen hiilivoiman tulevaisuuteen vaikuttava tekijä on maakaasun hinta. Brattle Groupin arvion mukaan maakaasun hinnan nousu yhdellä dollarilla MMBtu-yksikköä kohden laskisi suljettavan hiilivoimakapasiteetin määrän 21–35 gigawattiin. Vastaava maakaasun hinnan lasku lisäisi sulkemistarpeita 115–141 gigawattiin.

Viimeisen vuoden aikana maakaasun hinta on laskenut Yhdysvalloissa noin neljästä dollarista kolmeen dollariin.

hiilivoima  päästöt 
Viite