Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Mikael Ahlfors

Sirpa Rautio.
Samalle viivalle! Sirpa Raution mielestä Suomen pitää ottaa mallia Norjasta taistelussa ihmiskauppaa vastaan.Mikael Ahlfors

Samalle viivalle! Sirpa Raution mielestä Suomen pitää ottaa mallia Norjasta taistelussa ihmiskauppaa vastaan.

Saako Suomi taas moitteita puutteista ihmisoikeuksien toteutumisessa?

10.4.2012 11.57

Laura Häkli

Maaliskuussa toimintansa aloittaneen Ihmisoikeuskeskuksen johtaja aikoo parantaa transseksuaalien asemaa.

Millä tolalla ihmisoikeusasiat Suomessa ovat?

”Ihmisoikeusasiat Suomessa ovat globaalisti katsoen toki hyvällä mallilla. Jos vertaillaan, on järkevää vertailla lähinnä muihin korkean elintason maihin, vaikka Pohjoismaihin. Esimerkiksi Norjassa ihmiskaupan ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen toiminta on pitkälle kehittynyttä ja työhön on osoitettu runsaasti yhteiskunnan varoja, toisin kuin Suomessa.

Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma listaa Suomen keskeisiä ihmisoikeushaasteita, joista haluaisin nostaa esiin haavoittuvat ryhmät, etenkin ikääntyneiden, mielenterveyspotilaiden, vähemmistöjen ja vammaisten henkilöiden oikeudet.”

Mihin aiot puuttua ensimmäiseksi?

”Ihmisoikeuskoulutus ja -kasvatus tulee varmasti olemaan keskeinen osa toimintaa alusta asti. Haavoittuvien ryhmien oikeudet tulevat nousemaan esille myös Ihmisoikeusvaltuuskunnassa. Seksuaalisten ja sukupuolivähemmistöjen asema vaatii myös erityistä huomiota, akuuteimmat ongelmat tuntuvat olevan transseksuaalien asemassa.”

Miten kolmen ihmisen organisaatio voi saada näihin asioihin konkreettisia muutoksia?

”Kolmekin ihmistä voi saada aikaan paljon keskittymällä tehokkaaseen tiedottamiseen ja koulutukseen, tekemällä selvityksiä ja aloitteita.

Ihmisoikeuskeskuksen budjetti on alle 400 000 euroa. En usko, että se on hukkaan heitettyä rahaa. Ennaltaehkäisevän työn arviointi on aina jossain määrin vaikeaa, mutta tiedotuksen, koulutuksen ja kasvatuksen kautta voidaan edistää ihmisoikeuksien toteutumista, millä voi olla myös taloudellista merkitystä.”

Olet työskennellyt pitkään ulkomailla, viimeksi Maailmanpankin ihmisoikeusasiantuntijana Washingtonissa. Miltä Suomi sinun silmiisi näyttää vuonna 2012?

”Olen ollut nyt taas kuukauden Suomessa. Täällä on paljon hyvää, asiat hoituvat helposti, kodittomia ei juuri näy kaduilla ja puistoissa, toisin kuin Washingtonissa. Mutta taloudellinen tilanne huolestuttaa. Omassakin lähipiirissä on työttömyyttä, ja työpaikkojen ongelmat näyttävät pelottavan tavallisilta. Eriarvoisuuden lisääntyminen on todellinen huolenaihe.”

Suomen ihmisoikeustilannetta tarkastellaan YK:ssa toukokuussa. Viimeksi Suomi sai moitteita ILO:n yleissopimuksen ratifioimattomuudesta, seksuaalivähemmistöjen heikoista oikeuksista, vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ratifioimattomuudesta ja rasismista. Saako Suomi taas moitteita vai onko näissä asioissa tapahtunut edistystä?

”Ratifioinnit edistyvät Suomessa kovin hitaasti. ILO:n yleissopimus 169 ei ole edennyt ratifiointiin saakka, mutta hallitus on luvannut selvittää ratifioinnin edellytyksiä.

Vammaisten yleissopimuksen ratifiointi on työn alla. Seksuaalivähemmistöjen oikeudet ovat yleisesti ottaen parantuneet, mutta asenteiden tasolla on vielä paljon tehtävää. Valmisteltavana olevan uuden yhdenvertaisuuslain myötä tilanne tulee paranemaan, kun seksuaalinen suuntaus tai sukupuoli-identiteetti rinnastetaan muihin syrjintäperusteisiin.”

ihmisoikeudet 
Viite